WISELOC-ASENNUSOHJE

Vinkkejä onnistuneeseen WiseLoc-parketin asennukseen ja hoitoon

Lue asennusohje:

> Lataa Timberwise asennusohje 2020 ja lue huolella ennen asennuksen aloittamista! Huom! 230 mm leveä lukkoponttituote liimattava päätyponteista.

 • Mittaa sekä betonin että huoneilman kosteus ennen asentamista. Jos huoneilman kosteus on yli 60% RH tai betonin kosteus yli 80% RH älä aloita asennusta.
 • Tasoita ja puhdista alusta huolellisesti ennen parketin asennusta. Pienetkin roskat parketin alla saatta­vat aiheuttaa jännitettä lattiaan.
 • Suunnittele asennus hyvin. Varaa tarvittavat työkalut ja materiaalit sekä laske parketin tarve huolelli­sesti. Käytä aikaa asennusohjeen lukemiseen.
 • Etene asennuksessa järjestelmällisesti ja ohjeen mukaisesti.
 • Asenna lattia erillisiksi laatoiksi liikuntasaumoineen. Monen huoneen asennus yhtenäiseksi parkettilaa­taksi estää puulattian luonnollisen kosteuselämisen ja aiheuttaa jännitettä lattiaan.
 • Muista liikuntasaumat kiinteiden rakenteiden ja kalusteiden ympärille.

Älä lukitse lattiaa:

 • Asentamalla raskaita (kiinto)kalusteita parketin päälle.
 • Liimaamalla parkettia kiinni aluslattiaan vain osittain.
 • Kiinnittämällä listoja tai kynnyksiä lattiaan / lattian läpi tai liian tiukkaan lattiaa vasten.
 • Säilytä parkettilattialle optimaaliset olosuhteet ennen asennusta, asennuksen aikana ja asennuksen jälkeen. (Huoneilman suhteellinen kosteus 40 %-60 % RH, lämpötila +18 – 24 °C)
 • Älä käytä liikaa voimaa – WiseLoc lukkopontti saattaa vahingoittua.
 • Limitä laudat ohjeen mukaisesti ja muista lautojen vähimmäispituus sekä -leveys lattian reunoilla.

Hoida lattiaa hyvin:

 • Imuroi ja moppaa säännöllisesti
 • Älä käytä liikaa tai liian vahvoja pesuaineita
 • Puhdista tahrat välittömästi oikeilla puhdistusaineilla
 • Suojaa ja kunnosta parkettia tarvittaessa

Jalkalistat

Asenna jalkalistat paikoilleen peittämään liikuntasaumat. Jalkalistat kiinnitetään ainoastaan seinään, ei lattiaan.

T-listat

Aukko, johon T-lista kiinnitetään, on oltava vähintään 20 mm leveä. Lista asennetaan aina keskeisesti aukkoon ja liimataan ”pontin alapinnasta” aluslattiaan (esimerkiksi Power Tac, Sikaflex tai vastaava elastinen liima). Aseta listan päälle 10-12 kg paino. Noudata liimavalmistajan antamaa kuivumisaikaa ja pidä painot listan päällä koko kuivumisajan. Listan päällä tai sen läheisyydessä ei saa kävellä ennen kuin liimaus on ohjeen mukaan kuivunut ja valmis. Alustan pitää olla erittäin puhdas ja betonilattia on käsiteltävä primerilla ennen T-listan kiinnittämistä.