MONTERINGSANVISNINGAR FÖR WISELOC

Tips för montering och underhåll av parketter

Se monteringsvideon för WiseLoc [ här ]

Läs bruksanvisningen:

> Öppna och läs monteringsguiden innan du påbörjar den faktiska monteringen. (pdf) Obs! 230 mm breda WiseLoc-brädor måste limmas från ändsponten.

 • Mät fukthalten för både betongen och luften i rummet före monteringen. Påbörja inte monteringen om luftfuktigheten är högre än 60 % eller betongens fukthalt är högre än 80 %.Jämna ut och rengör undergolvet noggrant före monteringen. Även små lösa skräppartiklar under parketten kan orsaka spänningar i golvet.
 • Planera monteringen noggrant. Se till att du har de nödvändiga verktygen och materialen och beräkna parkettbehovet noggrant. Ta dig tid att läsa monteringsanvisningarna.
 • Arbeta systematiskt och i enlighet med anvisningarna.
 • Montera golvet som separata rutor med avstånd för expansion. Om du monterar golvet i flera rum som ett enda parkettområde gör detta att trägolvet inte kan expandera och krympa som normalt och orsakar spänningar i golvet.
 • Rådfråga en expert eller fabriken rörande särskilda golvdesigner (burspråk, nischer, snedväggar osv.).
 • Kom ihåg att lägga till expansionsfogar runt solida strukturer och möbler.
 • Om du monterar golvet som ett flytande golv ska du inte låsa golvet genom att:
  • montera tung fast inredning på parketten
  • limma fast parketten i undergolvet (om ens bara delvis)
  • fästa golvlister eller trösklar på/genom golvet eller för hårt in mot väggen.
 • Bibehåll de optimala förhållandena för parketten före, under och efter monteringen. (Relativ luftfuktighet 40–60 %, temperatur +18–24 °C)
 • Ta inte i för mycket under monteringen – WiseLoc-låssystemet kan skadas.
 • Låt brädorna överlappa i enlighet med anvisningarna och kom ihåg den minsta längden och bredden på brädorna vid golvets kant.
 • Ta hand om golvet:
  • Dammsug och moppa det regelbundet.
  • Använd inte överdrivna mängder av eller överdrivet starka rengöringsmedel.
  • Tvätta omedelbart bort fläckar med ett lämpligt rengöringsmedel.
  • Skydda och reparera parketten vid behov.