VANLIGA FRÅGOR

Kan golvmaterialet monteras direkt efter leverans? Måste jag öppna förpackningarna dagen innan montering?

Temperaturen på golvet måste vara ungefär densamma som temperaturen i luften i rummet där golvet ska monteras. För att uppnå den önskade temperaturen på golvet tar det 1–2 dagar under sommarhalvåret och 2–4 dagar under vinterhalvåret (när utomhustemperaturen är under noll grader). Golvmaterialet måste nå inomhustemperaturen medan de är i de slutna förpackningarna, de ska sedan öppnas vartefter monteringen fortskrider. Med andra ord får förpackningarna inte öppnas innan montering.

Vad är den rätta monteringsriktningen?

Då trägolvets brädor expanderar och krymper mindre på längden än i sidled, rekommenderar vi att golvet monteras parallellt med rummets längsta vägg. Du kan dock montera golvbrädorna i valfri riktning så länge du lämnar tillräckliga fogar för expansion. Detsamma gäller montering i ljusets riktning, det är en fråga om utseende och inte teknik.

Kan jag täcka trägolvet?

Trägolv bör inte täckas längre tid än nödvändigt (max en vecka) för att förhindra oönskade förändringar, som missfärgning av trä. Den maximala tiden varierar beroende på träslag och ytbehandling. Vid behov, fråga en sakkunnig för mer information.

Kan jag fästa tejp på trägolvets yta?

Fäst inte tejp på trägolvet under några omständigheter.

Kan fasta inredningar monteras på trägolvet? Kan trägolvets brädor monteras under kylutrustning eller en diskmaskin?

Nej, det kan de inte, men en separat och enhetlig platta kan tillverkas av trägolvets brädor och denna kan sedan placeras under fasta inredningar och kylutrustning. En expansionsfog av lämplig längd kan skapas bakom sockeln så att det finns en separat rörlig trägolvsstruktur under den fasta inredningen eller utrustningen. Om den fasta inredningen eller utrustningen har justerbara fötter är det även möjligt att borra ett tillräckligt stort hål i golvet så att den fasta inredningen eller utrustningen vilar på undergolvet.

Kan man applicera lim på låssponten och noten? Varför kräver vissa produkter (t.ex. Polar och Antarctis) limning även fast de har en låsspont och not?

Lim kan appliceras på låssponter och noter. Mer detaljerad information finns på vår webbplats. För vissa nyanser (de så kallade opaka nyanserna, som t.ex. Polar, Coal och Antarctis) rekommenderar vi limning eftersom opaka pigment kan ge upphov till friktionsljud i sponten och noten och detta kan avlägsnas med lim.

Hur bör lister och rampprofiler fästas? Våra fönster sträcker sig nästan ända ner till golvet, så hur ska vi montera ett trägolv?

Lister och rampprofiler måste alltid fästas på undergolvet och aldrig på trägolvet. När det gäller fönster som sträcker sig nästan till golvytan måste monteringen utföras med en vinkellist som har fästs permanent på undergolvet, eller genom att limma trägolvet till undergolvet.

Var kan jag hitta underhållsanvisningar?

Underhållsanvisningar finns i slutet av monteringsanvisningarna. Monteringsanvisningarna ingår i golvpaketet. På Timberwises webbplats finns sammanfattade underhållsanvisningar tillgängliga för oljevaxade golvmaterial (här) och mattlackade golvmaterial (här).

Ska golv från Timberwise behandlas efter monteringen?

Våra golvmaterial är UV-härdade och redo att användas omedelbart. Oljevaxade golv kan emellertid fortfarande oljas efter montering för att säkerställa att fogarna också skyddas. Dessutom rekommenderar vi att trägolv i kök och hallar alltid oljas efter montering, på grund av det ökade slitaget som sådana golv utsätts för. Trägolv monterade på allmänna platser måste oljebehandlas efter montering.

Små sprickor har bildats på golvet. Varför?

Små sprickor kan bildas i träet om den relativa fuktigheten i rummet sjunker under 30 %. Det är större sannolikhet att det händer på vintern.

Är Timberwise verkligen finskt?

Ja, trots namnet är Timberwise ett helfinskt företag. Det ägs privat av finländare, och produktionen sker i Loimaa i sydvästra Finland. Till en början var företaget helt inriktat på export, och detta är en del av vår verksamhet även idag, därav det engelska namnet.

Varifrån kommer råmaterialet i Timberwise-produkterna?

Timberwise använder huvudsakligen PEFC- och FSC-certifierat råmaterial. Till grund- och mellanlagret använder vi finsk plywood av gran och björk. Ytmaterialet (ek, ask och lärkträ) kommer alltid huvudsakligen från Centraleuropa.

Kan golvmaterial från Timberwise användas tillsammans med golvvärme?

Timberwise-produkter går utmärkt att använda tillsammans med golvvärme. Läs monteringsanvisningarna noggrant och se till att i synnerhet tänka på följande:

  • Golvtemperaturen får under inga omständigheter stiga över 27 °C.
  • Golvtemperaturen får inte variera med mer än 2 °C (gäller även nattelektricitet).
  • Vi rekommenderar att kablarna eller mattan till golvvärmesystemet monteras minst 30 mm från Timberwise-produkten. Det ska antingen finnas en luftspalt (golv med bjälkslag i trä) eller ett fyllnadslager (betonggolv) emellan.
  • Lärkträ rekommenderas inte tillsammans med golvvärme, såvida inte en konstant relativ luftfuktighet på 40–60 % kan garanteras. I torrare miljöer kan sprickor uppstå i träet.

Mer information finns i monteringsanvisningarna från Timberwise här.

Hur tar man hand om ett vaxoljat golv?

Dammsug upp torr smuts och torka golvet regelbundet med en fuktig mopp. Vi rekommenderar att du använder varmt vatten och ett milt rengöringsmedel, t.ex. Osmo Color Oljesåpa, vilken även underhåller golvet. I Timberwise-parketterna används UV-härdad och slitstark vaxolja. Återbehandling behövs oftast inte göras förrän flera år senare, beroende på graden av slitage.

Ska Timberwise-golv behandlas efter monteringen?

Timberwise-golvet behöver inte behandlas utan kan användas direkt efter monteringen. Om du vill kan du behandla vaxoljat golv med Osmo Color Underhållsvaxspray innan användning.

Varför känns vaxoljade ytor grova ibland? Har de behandlats med tillräckligt mycket ytbehandlingsmaterial?

Timberwise använder mer vaxolja i sina produkter än vad som är standard, vilket kan göra att ytan känns grövre. Ytan kommer dock bli slätare i takt med att den används och tvättas.

Vilka underläggsmaterial kan användas under Timberwise-golv?

Vi rekommenderar att du använder Timberwise-underläggsmaterial, vilket isolerar mot både ljud och fukt, så att du är säker att underläggsmaterialet är tillräckligt stabilt och inte för flexibelt. Om det finns fukt i underlägget (t.ex. betong) måste du använda ett fuktsäkert material. Om du väljer ett annat underläggsmaterial än Timberwise egna rekommenderar vi att du kontrollerar att underläggsmaterialet är kompatibelt med Timberwise-parketten genom att rådfråga återförsäljaren eller tillverkaren.

Är lärkträ lämpligt som golvmaterial?

Lärkträ är ett uppskattat mjukt träslag och populärt som inredningsmaterial. Lärkträet har den hårdaste ytan bland de mjuka träslagen, och därför passar det utmärkt som golvmaterial. Lärkträ rekommenderas inte tillsammans med golvvärme, såvida inte en konstant relativ luftfuktighet på 40–60 % kan garanteras. I torrare miljöer kan sprickor uppstå i träet.

Kommer det uppstå sprickor i Timberwise-golvet på vintern?

Om luften är väldigt torr kan det uppstå små sprickor i golvets fogar. Vanligtvis kommer dessa dock inte att synas tack vare brädornas avfasningar. Timberwise-golv krymper bara en sjättedel så mycket på sidan som vanliga brädgolv gör.

Om Timberwise-golv monteras som flytande golvkonstruktion – hur stor får ytan vara?

Tumregeln är 8 meter på bredden (brädornas laterala riktning) och ca 10 meter på längden. Om golvet är större än så krävs en expansionsfog. När golvet monteras måste du lämna ett glapp på minst 10 mm vid kanterna så att golvet kan röra sig. Om golvet är bredare än 6 meter måste du lägga till ett glapp på 1,5 mm för varje extra meter. I olika rumsytor ska golvet monteras som enskilda plattor. I till exempel ett L-format rum ska två olika plattor monteras så att golvet kan röra sig på ett naturligt sätt. Om du vill undvika expansionsfogar mellan olika ytor i ett rum rekommenderar vi att du limmar fast golvet på underlägget.