UNDERHÅLL AV VAXOLJADE YTOR

Efter monteringen och en första rengöring är Timberwise-golvet redo att användas. Om golvet har monterats på rätt sätt och används och underhålls enligt anvisningarna kommer det att hålla i årtionden. Viktiga anvisningar för underhållet av ditt parkettgolv:

 • Se till att den relativa luftfuktigheten och temperaturen är lämplig för parketten.
 • Skydda parketten från överdrivet slitage (till exempel i korridorer).
 • Rengör parketten regelbundet (i samband med den vanliga veckostädningen).

Trä är ett hygroskopiskt material, vilket betyder att det absorberar och släpper ifrån sig fukt beroende på den omgivande luftens temperatur och fuktighet. I praktiken innebär detta att parkettgolvets volym ökar när den relativa luftfuktigheten stiger, och minskar när den sjunker. Den relativa luftfuktigheten är den viktigaste faktorn som påverkar golvets beteende. Den optimala relativa luftfuktigheten är 30–65 % för parkettgolv med mellanskikt och 40–60 % för parkett med björkplywoodstruktur. Den optimala temperaturen för båda varianterna är +18–24 ⁰C. Om dessa rekommendationer inte följs överbelastas parketten, vilket innebär att den slits snabbare. Därför rekommenderar Timberwise att temperaturen och den relativa luftfuktigheten i rummet hålls under uppsikt med en digital kombinationsmätare året runt.

Tecken på slitage är en naturlig del av ett trägolvs karaktär. Vilken typ av slitage det rör sig om och hur omfattande det är måste tas med i beräkningen vid underhåll av både vaxoljade och lackade golv. I rum som används oftare rekommenderar vi att golven skyddas med lösa mattor eller liknande. Fäst filttassar på undersidan av möbler för att förhindra att golvet repas.

Regelbunden dammsugning och moppning förhindrar att smuts fastnar på parkettytan. Om det behövs kan du beställa en omfattande underhållsuppsättning för vaxoljade golv från Timberwise. Uppsättningen innehåller följande: Rengöringsmedel, underhållsvaxspray och färgad eller genomskinlig vaxolja för att korrigera små repor från OSMO Color. För lackade golv rekommenderar vi Kiilto-underhållsprodukter som tagits fram speciellt för lackade parkettgolv.

Det är lätt att underhålla och sköta ditt Timberwise-golv. Följ bara de enkla anvisningarna nedan:

 • Se till att en lämplig luftfuktighet (30–65 % och 40–60 %, se ovan) och temperatur (+18–24 °C) vidhålls året runt. Under årstider med högre luftfuktighet (sommar) krävs god ventilation, och under de torrare årstiderna (vinter) kan det behövas en luftfuktare för att uppnå tillräcklig luftfuktighet.
 • Förhindra att damm, sand och grus kommer in i huset genom att placera dörrmattor på båda sidorna av ytterdörren.
 • Plastmattor under skorna i hallen förhindrar att golvet får vattenskador.
 • Dammsug och moppa golvet regelbundet för att förhindra att smuts fastnar på parkettytan.
 • Använd endast en liten mängd vatten under rengöring – parkettytan måste ha torkat inom en minut efter att den moppats.
 • Undvik starka rengöringsmedel eftersom de kan lösa upp den skyddande vaxolje- eller lackytan på parketten.
 • Undvik att använda stora mängder rengöringsmedel, eftersom det annars kan bildas ett lager på ytan av parketten som smutsen fäster vid.
 • Torka bort fläckar omedelbart.
 • Fäst filttassar under möbler och lägg mattor under kontorsstolar med hjul.

Privatbostäder – Skötsel och underhåll

Dammsug bort lös smuts och torka golvet med en fuktad mikrofibermopp eller trasa för golvrengöring. Blöt inte ner golvet i onödan, utan använd alltid så lite vatten som möjligt när trägolvet ska rengöras. Vi rekommenderar att du använder varmt vatten och ett milt rengöringsmedel, t.ex. Osmo Color Oljesåpa, vilken även skyddar golvet. Läs noga igenom rengöringsmedlets användnings- och doseringsanvisningar. Om smutsen inte kan avlägsnas ens med en starkare oljesåpslösning, kan du prova att använda OSMO Underhållsvaxspray.

Om trägolvets yta har skadats, till exempel när möbler flyttats, kan du applicera OSMO Color Hårdvaxolja på det skadade området. Detaljerade anvisningar för att korrigera repor och större skador:

Korrigera repor:

 • Rengör det repade området med en liten, mjuk borste (t.ex. en nagelborste) för att avlägsna all smuts och damm.
 • Ofärgade golv: Använd en genomskinlig vaxolja för att behandla det repade området med hjälp av t.ex. en bomullstops.
 • Färgbehandlade golv: Använd Osmo Color Trävax i en lämplig färg för att behandla det repade området med hjälp av t.ex. en bomullstops. När du korrigerar färgen måste du alltid tänka på hur den kommer att förändras med tiden och komma ihåg att det tillfixade området kanske inte kommer att se likadant ut som resten av golvet, även om samma nyans som den ursprungliga ytbehandlingen användes.
 • Torka bort den överflödiga vaxoljan från det repade området efter två till tre minuter (upprepa behandlingen efter behov tills ytan ser fin ut eller, för färgade golv, tills rätt nyans uppnås).
 • Låt det korrigerade området torka i cirka en dag och försegla ytan med en genomskinlig vaxolja.
 • Låt den behandlade ytan torka i minst tolv timmar.

Kontakta en yrkesperson om ett större skadat område måste korrigeras.

Delreparation av färgbehandlade golv:

För oljevaxade golv skyddas parkettens färgbehandling och själva träet av en UV-härdad vaxolja. Därför kan du förhindra att golvet slits genom att hålla det genomskinliga ytlagret i gott skick. Följ underhållsanvisningarna ovan för att få ett fint golv som håller i många år. Om golvets färgade yta skadas kan du reparera det genom att slipa och vaxolja det skadade området på nytt (den slutgiltiga ytan måste stämma överens med slipningen på området runt omkring):

 • Vita golv: applicera ett mycket tunt lager av en vit färg (t.ex. Osmo Color nr 3041, 3040 eller 3111, beroende på golvets nyans) på det skadade området och torka av ytan med en trasa för att få en färgton som stämmer överens med det omkringliggande området. Låt ytan torka. Applicera sedan ett lager med färgad Osmo Color Hårdvaxolja nr 3041 med en borste eller luddfri trasa. Låt torka enligt anvisningarna.
 • Mörka golv: applicera ett mycket tunt lager trävax (med samma nyans som golvet) och torka av den behandlade ytan med en trasa för att uppnå samma färgton. Applicera sedan ytterligare ett tunt lager med färgad Osmo Color Hårdvaxolja nr 3062 med en naturborste eller luddfri trasa. Låt torka enligt anvisningarna.

Du måste vara extra försiktig när du reparerar ett parkettgolv som har behandlats med genomskinligt vax, eftersom alla korrigeringar kommer att synas mycket tydligare. Det är viktigt att du ser till att den gamla och nya behandlingen överlappar något, så att pigmenten blandas och det blir ett bra resultat. Om golvet är väldigt slitet rekommenderar vi att du putsar och behandlar hela ytan på nytt, istället för att bara behandla det skadade området. I sådana fall rekommenderar vi att du kontaktar en yrkesperson.

OBS! Ytstrukturen på borstade trägolv förändras om ytan slipas. Ytlagret på Timberwise-parketter har en tjocklek på ca 3,5 mm, vilket innebär att ett borstat golv kan slipas två gånger.

Behandla hela golvet:

Om golvet är väldigt slitet och smuts har fastnat på ytan så måste hela golvet behandlas. Börja med att rengöra hela golvet noggrant med Osmo Oljesåpa (eller ett annat neutralt rengöringsmedel). När ytan är ren och torr reparerar du alla repor och slitna områden enligt anvisningarna i avsnittet om korrigering av repor. Låt golvet torka och behandla sedan hela golvet på följande sätt:

 • Vita golv: applicera ett mycket tunt lager av vit Osmo Color Hårdvaxolja nr 3041 enligt produktanvisningarna. Observera att det applicerade lagret måste vara mycket tunt – en liter vax räcker för att behandla ett område på minst 50 m², beroende på ytans skick. Låt torka enligt anvisningarna.
 • Mörka golv: applicera ett mycket tunt lager av genomskinlig Osmo Color Hårdvaxolja nr 3062 enligt produktanvisningarna. Observera att det applicerade lagret måste vara mycket tunt – en liter vax räcker för att behandla ett område på minst 50 m², beroende på ytans skick. Låt torka enligt anvisningarna.

Skötsel och underhåll

DEN FÖRSTA UNDERHÅLLSOLJNINGEN ÄR OBLIGATORISK FÖR OFFENTLIGA YTOR OCH MÅSTE GÖRAS DIREKT EFTER MONTERINGEN OCH INNAN YTAN GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN. YTAN FÅR INTE GÖRAS TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN OM DEN FÖRSTA UNDERHÅLLSOLJNINGEN INTE HAR UTFÖRTS EFTER MONTERINGEN.

Dagligt underhåll:

Avlägsna all lös smuts, såsom sand och damm. Använd en dammsugare (med parkettborste), en parkettmopp (inte en trådmopp) eller mjuk borste. Torka vid behov av golvet med en fuktad mopp. Blöt inte ner golvet mer än nödvändigt.

En gång i veckan eller efter behov:

Utför det dagliga underhållet enligt anvisningarna. Torka sedan av golvet med en fuktad mopp och ett milt rengöringsmedel. Vi rekommenderar varmt vatten och ett milt rengöringsmedel som lämpar sig för trägolv, till exempel Osmo Color Oljesåpa (tidigare Wisch-Fix rengörings- och vårdkoncentrat). Vi rekommenderar OSMO Color Underhållsvax för svåra fläckar.

Månatligt underhåll:

Avlägsna all lös smuts, såsom sand och damm. Använd en dammsugare (med parkettborste), en parkettmopp (inte en trådmopp) eller mjuk borste. Rengör golvet med Osmo Color Oljesåpa (tidigare Wisch-Fix rengörings- och vårdkoncentrat). Blanda såpan med ljummet vatten, med en del såpa för tre delar vatten. Spreja tvättlösningen med en sprejflaska och rengör golvet med en parkettmopp eller golvrengöringsmaskin. Använd inte en kombinationsmaskin. Rätt typ av golvrengöringsmaskin är tung (ca 30–40 kg) och rör sig långsamt (150–200 varv/min). Häll aldrig ut vatten direkt på golvet eftersom vattnet då kan tränga in i golvet genom parkettfogarna och skada det. Avlägsna smutsigt vatten från golvet genom att torka med en tjock handduk eller använda en vattendammsugare.

Var tredje till sjätte månad:

Inled alltid underhållsoljningen med att rengöra golvet. Rengör golvet noggrant enligt anvisningarna. Rengör det igen om det behövs. Om golvet är väldigt smutsigt kan du använda en något sträv brun rondell eller en ytrengöringsrondell. Låt den rengjorda ytan torka i minst ett par timmar under normala förhållanden tills ytan är helt torr. Häll inte olja/vax direkt på golvytan om det finns en risk att olja tränger in i golvfogarna. Mät mängden rengöringsmedel med en doseringsflaska eller -kopp för att se till att du inte överskrider den rekommenderade mängden. Läs de detaljerade arbetsinstruktionerna innan du börjar och prova med ett testområde först för att se att resultatet blir lyckat.

 • Ofärgade golv: Applicera en vårdande ofärgad olja eller ett oljevax för trästruktur på golvytan med en golvrengöringsmaskin med en vit rondell. 1–1,5 liter av vaxet, när det används i rätt proportioner, räcker till att behandla en yta på ca 100 m², beroende på träslag och ytskick. Du kan även sprida ut den vårdande oljan eller vaxoljan med en Osmo-mikrofiberroller. Slutför oljebehandlingen på en gång genom att behandla golvet med en golvrengöringsmaskin med en vit rondell. OBS! Om underhållsoljningen görs med halkskyddsprodukter så ska produkten inte spridas ut med en golvrengöringsmaskin.
 • Vitt golv: Sprid ut en genomskinlig vit vårdande olja eller färgad vaxolja på träytan med en golvrengöringsmaskin med vit rondell. 1–1,5 liter av vaxet, när det används i rätt proportioner, räcker till att behandla en yta på ca 100 m², beroende på träslag och ytskick. Du kan även sprida ut den vårdande oljan eller vaxoljan med en Osmo-mikrofiberroller. Slutför oljebehandlingen på en gång genom att behandla golvet med en golvrengöringsmaskin med en vit rondell.
 • Färgade golv: Korrigera färgen på de ställen där den har skavts bort eller repats genom att applicera färg med till exempel en trasa, för att få en så jämn nyans som möjligt. Låt det korrigerade området torka ordentligt innan du oljar in det enligt anvisningarna nedan.

Du kan förnya en något sliten färgad yta med en färgad vaxolja. Lägg till 5–10 % av golvets nyans i den genomskinliga vaxoljan. Applicera den färgade vaxoljan med en golvrengöringsmaskin med vit rondell. 1–1,5 liter av vaxet, när det används i rätt proportioner, räcker till att behandla en yta på ca 100 m², beroende på träslag och ytskick. Du kan även sprida ut vaxoljan med en Osmo-mikrofiberroller. Slutför vaxoljebehandlingen på en gång genom att använda en golvrengöringsmaskin med en vit rondell. OBS! Om underhållsoljningen görs med halkskyddsprodukter så ska produkten inte spridas ut med en golvrengöringsmaskin.

Låta oljan torka

Efter underhållsoljningen måste ytan få torka ordentligt innan utrymmet kan användas. Ett oljelager måste få torka i minst tolv timmar, men längre tid kan krävas beroende på vilken typ av underhåll det gäller samt rumsförhållandena och produkten. Andra faktorer som kan påverka torktiden för olja eller oljevax är temperatur, luftfuktighet, ventilation och hur tjockt lagret är. Se till att rummet är välventilerat under torkprocessen.

OBS!

 • Fäst filttassar på undersidan av möbler.
 • Kontorsstolar med hjul bör placeras på skyddande mattor.
 • Rengör inte golvet med rengöringsmedel med slipeffekt.
 • Använd dörrmattor.
 • Rengör verktyg med icke-aromatiska eller lågaromatiska lösningsmedel.

Underhåll av vaxoljade ytor (PDF)