TRÄSLAG OCH SORTERING

Timberwise-parketter tillverkas av spårbart och ekologiskt trä enligt etiska riktlinjer. Vi använder aldrig exotiska eller utrotningshotade träslag.

EK

Quercus Robur

Hårt och tungt träslag
Brinellhårdhet 2,9–4,1

BASFAKTA

Beskrivning av träslag och utseende

Det finns uppskattningsvis 200–300 olika eksorter i världen. En ek kan bli upp till 30 meter hög och 300 år gammal. Ek är ett hårt, tungt, tåligt och någorlunda rätådrigt träslag. Det har en varm brun färg. Dess splintved och kärnved är lätta att skilja åt. Kärnvedens färg blir mörkare med åren. Det reflekterande mönstret som orsakas av märgstrålarna är karakteristiskt för ekträets utseende.

Ek som golvmaterial

Ek är ett hårt och slitstarkt golvmaterial och ett säkert val för nästan alla sorters interiörer. Ekträets vikt gör att det inte rör sig så mycket och är därför ett populärt inredningsmaterial.

Användningsområden

I privata utrymmen: vardagsrum, sovrum, kök och hallar

I offentliga utrymmen: restauranger, hotell, kontor och entréer

Eksorteringar och tekniska data
EKSORTERINGAR
EK SELECT

Select–sorteringen är noga utvald, har en jämn färg och är nästintill kvistfri. Sorteringen tillåter att punktkvistar fylls i samt att ekens naturliga reflekterande mönster, dvs. det mönster som skapas av trädets märgstrålar, och färgskiftningen som skapas av träets ådermönster kommer fram.

EK CLASSIC

Classic är en sortering med naturligt utseende där träets ådermönster och färgskiftning tydligt framgår. Träets naturliga kvistighet, med ett begränsat antal kvistar i små storlekar, tillåts skina igenom inom sorteringen. Sorteringen tillåter mindre kvistgrupper, så kallade katt-tassar samt ifyllning av kvistar och ekens naturliga reflekterande mönster, dvs. det mönster som skapas av trädets märgstrålar.

EK VINTAGE

Vintage-sortering innehåller fyllda sprickor och friska svarta kvistar i olika storlekar. Antalet kvistar, fyllda kvistar och fyllda sprickor varierar. Svarta fyllningar är en del av en äkta vintage-look. Små fördjupningar i de fyllda kvistarna och sprickorna är också tillåtna. Sorteringen kännetecknas av ekens naturliga färgvariation från ljus till mörk. Vintage-sorteringens allmänna utseende är imponerande, grovt och rustikt. OBS! Ytbehandlingen kan påverka tonen och utseendet på kittområdet.

TEKNISKA DATA
PRODUKTMÅTT

Längd = 2 180 mm (längderna 2 080, 2 000 och 1 818 mm tillåts också)

Bredd = 150, 185, 230 och 270 mm

Tjocklek = ca 14,5 mm

STANDARDER OCH UTSLÄPP

Produkternas mått uppfyller kraven i de europeiska parkettstandarderna. Utsläppet av formaldehyd är en tiondel av M1-utsläppsklassificeringen (testresultatrapport VTT2643/00). Bindemedlen och ytbehandlingsmaterialen har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna SS-EN 1432342.

BEHANDLINGSALTERNATIV OCH YTBEHANDLINGAR

Ekparketten finns med både slipad och borstad yta och valet av färger är det bredaste Timberwise har att erbjuda. Ek kan behandlas med genomskinlig sidenmatt, matt eller tonad vaxolja. Lackalternativen är sidenmatt eller matt. Ek finns också som obehandlat alternativ, så att kunden kan applicera den behandling han eller hon själv föredrar på plats.

ASK

Fraxinus excelsior

Hårt och tungt träslag
Brinellhårdhet 3,2–4,7

BASFAKTA

Beskrivning av träslag och utseende

Ask anses vara ett hårt lövträd. Det växer på fuktiga platser i Europa, Kaukasus och Mindre Asien. Kärnveden och splintveden är lätta att skilja åt. Splintveden är tjock och nästan vit till färgen. Med tiden skapas en klar kärnvedsformation som antingen är grå, brunaktig eller olivfärgad. Virket har ett ojämnt mönster med olika toner, antingen i form av ådror eller ränder, och är av den anledningen väldigt dekorativt. Träet är tåligt, tungt och hårt.

Ask som golvmaterial

Ask är ett hårt och slitstarkt träslag och är populärt som golvmaterial tack vare dess nyanserade färg och varierande struktur. Med olika ytbehandlingar får träet olika karaktär och detta gör ask till ett mycket populärt golvmaterial. Ask passar utmärkt i hemmet men lämpar sig även på offentliga platser, särskilt där man vill ha ett unikt och kraftfullt utseende.

Användningsområden

I privata utrymmen: vardagsrum, sovrum, kök och hallar

I offentliga utrymmen: restauranger, hotell, kontor och entréer

Asksorteringar och tekniska data
ASKSORTERINGAR
ASK SELECT

Select-sorteringen är noga utvald, dämpad, nästan utan kvistar och har en jämn diskret färgton. Den här harmoniska sorteringen präglas av ådermönstrets naturliga färgvariation och ljusa punktkvistar.

ASK CLASSIC

Classic är en sortering med naturligt utseende där träets ådermönster, färgskiftning och små individuella mörka kvistar tydligt framgår. Den allmänna färgen på Classic är något mörkare än Select. I Classic-sorteringen tillåts fyllningar. Classic-sorteringen tillverkas med en vit ytbehandling.

ASK OLIVE

Olive-sorteringen är uppkallad efter den mörka kärnveden, som även kallas ”oliv”. Det kan finnas stora variationer mellan utseendet på brädorna, och delar av brädorna kan vara helt utan mörk kärnved. I den här sorteringen tillåts även kvistar, kvistgrupper och kvistfyllningar.

TEKNISKA DATA
PRODUKTMÅTT

Längd = 2 180 mm

(längderna 2 080, 2 000 och 1 818 mm tillåts också)

Bredd = 150 och 185 mm

Tjocklek = ca 14,5 mm

STANDARDER OCH UTSLÄPP

Produkternas mått uppfyller kraven i de europeiska parkettstandarderna. Utsläppet av formaldehyd är en tiondel av M1-utsläppsklassificeringen (testresultatrapport VTT2643/00). Bindemedlen och ytbehandlingsmaterialen har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna SS-EN 1432342.

BEHANDLINGSALTERNATIV OCH YTBEHANDLINGAR

Ask finns med slipad, borstad, lackerad eller vaxoljad yta. Ask finns också som obehandlat alternativ, så att kunden kan applicera den behandling han eller hon själv föredrar på plats.

LÄRKTRÄ

Larix sibirica

Stor färgvariation och många kvistar
Brinellhårdhet 2,2–3,0

BASFAKTA

Beskrivning av träslag och utseende

Lärkträ är ett uppskattat mjukt träslag. Kärnveden är brun med en röd ton. Splintveden är ljusfärgad. Virket karakteriseras av de starkt utvecklade delarna med kärnved och sommarved. En av de främsta egenskaperna med det här träslaget är att det är slitstarkare än andra mjuka träslag. Det är även mer känsligt för variationer i luftfuktighet än hårt trä. Träslaget är tåligt och står även emot röta mycket bra.

Lärkträ som golvmaterial

Lärkträ är som golvmaterial betydligt hårdare än andra mjuka träslag. Dess täta ådror och vackra, rödbruna färg passar perfekt på platser där man vill ha ett slitstarkt golv med karaktär. Golv av lärkträ kombinerar ett fantastiskt utseende med en gedigen slitstyrka. Lärkträ rekommenderas inte tillsammans med golvvärme, såvida inte en konstant relativ luftfuktighet på 40–60 % kan garanteras. I torrare miljöer kan sprickor uppstå i träet.

Användningsområden

I privata utrymmen: vardagsrum, sovrum och rum som används mer sällan
I offentliga utrymmen: rum som används mer sällan, gallerier, muséer och platser som inte är känsliga för slitage

Lärkträsorteringar och tekniska data
LÄRKTRÄSORTERINGAR

LÄRKTRÄ SELECT

Select-sorteringen är noggrant utvald, lugn och i allmänhet jämnt färgad och nästan kvistfri. Den här harmoniska sorteringen tillåts innehålla ådermönstrets naturliga färgvariation och hälsosamma ljusa punktkvistar. Fyllda kvistar, liksom fläckar är tillåtna inom sorteringen.

OBS! Lärkträ har en karakteristisk kvistighet och många färgskiftningar. Lärkträets färg varierar naturligt från en ljusgulaktig till en rödaktig färg. Inomhusluft som är för torr kan skapa fina sprickor eller andra typer av skador på produktens yta, men sådana sprickor sluter sig vanligtvis med fukt med tiden.

 

LÄRKTRÄ NATURAL

Natural-sorteringen har en karakteristisk kvistighet och många färgskiftningar. Lärkträets färg varierar naturligt från en ljusgulaktig nyans till en rödaktig färg. Fyllda kvistar, liksom runda kvistfläckar och ovala fläckar är tillåtna inom sorteringen.

OBS! Lärkträ karakteriseras av många kvistar och tydliga färgskiftningar. Lärkträ varierar naturligt mellan en ljust gulaktig och rödaktig färg. Inomhusluft som är för torr kan skapa fina sprickor eller andra typer av skador på produktens yta, men sådana sprickor sluter sig vanligtvis med fukt med tiden.

LÄRKTRÄ VINTAGE

I Vintage-sorteringen tillåts träets naturliga ådermönster, betydande färgvariationer, och – förutom naturliga kvistar – kvistar och sprickor som är fyllda med mörkt fyllmedel, liksom runda kvistfläckar och ovala fläckar. Färgen varierar naturligt från en lätt gulaktig ton till en rödaktig färg, och det rustika utseendet på fyllningen jämnar ut variationen. OBS! Ytbehandlingen kan påverka tonen och utseendet på kittområdet.

OBS! Lärkträ karakteriseras av många kvistar och tydliga färgskiftningar. Lärkträ varierar naturligt mellan en ljust gulaktig och rödaktig färg. Inomhusluft som är för torr kan skapa fina sprickor eller andra typer av skador på produktens yta, men sådana sprickor sluter sig vanligtvis med fukt med tiden.

TEKNISKA DATA
PRODUKTMÅTT

Längd = 2 500 mm

(längderna 2 180, 2 080, 2 000 och 1 818 mm tillåts också)

Bredd = 185 och 230 mm

Tjocklek = ca 14,5 mm

STANDARDER OCH UTSLÄPP

Produkternas mått uppfyller kraven i de europeiska parkettstandarderna. Utsläppet av formaldehyd är en tiondel av M1-utsläppsklassificeringen (testresultatrapport VTT2643/00). Bindemedlen och ytbehandlingsmaterialen har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna SS-EN 1432342.

BEHANDLINGSALTERNATIV OCH YTBEHANDLINGAR

Lärkträ finns både med slipad och borstad yta. Utöver behandling med sidenmatt och matt vaxolja kan lärkträet även behandlas med tonad vaxolja. Lackalternativen är sidenmatt eller matt. Lärkträ finns också som obehandlat alternativ, så att kunden kan applicera den behandling han eller hon själv föredrar på plats.