BJÖRKPLYWOODSTRUKTUR

Stabilt ramverk

Björkplywoodstruktur – överlägsen stabilitet

Den korslimmade trelagerstrukturen minskar parkettbrädans hygroskopiska förändringar avsevärt, samt hur den reagerar på ändringar i luftfuktighet och temperatur, jämfört med en solid bräda eller ett trägolv med två lager. Eventuella hygroskopiska förändringar sker inuti strukturen, vilket gör att golvet sällan spricker, något som ofta händer med solida trägolv.

Plywoodprodukter är vanligtvis tvålagerstrukturer, men de saknar Timberwise-produkternas motviktsfaner. Ett motviktsfaner ger produkten ett tredje lager, vilket gör den stabilare och gör att den kan monteras flytande.

Timberwise är en pionjär inom branschen och använder en 9 mm tjock plywoodpanel av finsk björk som mellanlager, vilken är betydligt tåligare och stabilare än den plywood i mjukt trä som vanligen används.

Strukturens hygroskopiska förändringar minskas eftersom ett mellanlager av björkplywood inte påverkas av den så kallade speglingseffekten som ofta uppstår i mellanskiktet. Golvets yta förblir jämn och fri från vågigheter. Produkten är särskilt väl lämpad för de utmanande förhållanden som kan uppstå i Skandinavien, Sydeuropa och Mellanöstern, där temperaturer och luftfuktighet varierar beroende på årstid.

Golvets hållbarhet för fysiskt slitage förbättras också, eftersom golvet blir stabilare och mer hållbart. Dessutom gör björkplywoodstrukturen golvet extra fukttätt och ljuddämpande.

Koivuvanerirakenne

WiseLoc – lättmonterade sponter och noter

WiseLoc-golvets låsspont och -not gör att det enkelt och snabbt kan monteras. Golvbrädorna kan monteras en och en, eftersom fjädringen gör att 5G-ändsponten låses fast vid föregående bräda. Därför är det till exempel inte nödvändigt att montera golvet en rad åt gången i en viss vinkel, vilket kräver flera golvläggare, utan jobbet kan göras en bräda åt gången. En låsspont och -not går snabbare att montera än en parkett med limmad spont och not, och om ett problem som måste åtgärdas uppstår under monteringen går det snabbt och lätt att montera isär golvet.

WiseLoc-låssystemgolvet kräver ett mycket jämnt undergolv, eftersom höjdskillnaderna inte får vara större än ±2 mm/2 m. Större avvikelser måste jämnas till innan monteringen kan påbörjas.

Mer information om att montera ett golv med låsspont och -not finns i monteringsanvisningarna.

Sivuponttirakenne

Struktur på en spont- och notfog för sida

 

Päätyponttirakenne

Struktur på en spont- och notfog för gavel