SKÖTSELSATS

Skötselsats för vaxoljade golv

Du kan beställa en separat skötselsats för vaxoljade golv med reparationsvaxolja som matchar färgen på ditt golv, genomskinlig ytvaxolja, WischFix-rengöringsmedel som är rekommenderat för vaxoljade golv och en praktisk sprejflaska med underhållsvax. Du hittar färdiga färger som matchar de flesta av våra produkter i Osmo Colors basfärgkarta hos återförsäljare. Genom din återförsäljare kan du beställa en underhållsolja med speciella Timberwise-färger så att denna inkluderas i din skötselsats för Timberwise. Alla vanliga underhållsprodukter som är ämnade för lackade golv kan användas på våra lackade golv.

Om du använder skötselprodukter för vaxoljade golv förblir ditt golv vackert år efter år. Fler anvisningar för skötsel och reparation av Timberwise-produkter finns här.