PRODUKTGARANTI

Timberwise-golv har en tioårsgaranti för parkettstrukturen och ytbehandlingen som börjar gälla från inköpsdatumet.

Garantin gäller för förstklassiga parkettgolv och omfattar råmaterials- och tillverkningsdefekter. Garantin gäller för parkettgolv som monterats för privat bruk under normala rumsförhållanden, under förutsättning att de medföljande Timberwise-anvisningarna för montering och underhåll har följts.

Garantin gäller inte för parkettbrädor som har bedömts vara defekta under monteringsstadiet och som monterats som en del av golvet. De måste läggas åt sidan, så att de sedan kan ersättas med felfria brädor utan extra kostnad.

Garantin gäller inte för repor och märken som uppstår vid normalt slitage och vanlig användning. Garantin är heller inte tillämplig för brädexpansion eller -krympning till följd av avvikelser från normala rumsförhållanden (18–24 ⁰C, 40–60 % relativ luftfuktighet för parkettgolv med mellanskikt och 30–65 % relativ luftfuktighet för parkett med björkplywoodstruktur). Eftersom trä är ett naturmaterial gäller garantin inte för naturliga färgskillnader som beror på detta. Parkettbrädor med eventuella färgdefekter måste läggas åt sidan redan under monteringsprocessen.

Det maximala ansvarsbeloppet enligt garantin är värdet på golvmaterialet. Garantin omfattar inte andra eventuella indirekta kostnader.  Kostnader för golvreparation kompenseras bara om en överenskommelse om detta har gjorts med tillverkaren på förhand.  Timberwise förbehåller sig rätten att reparera, kontraktera tredje part att reparera eller byta ut det defekta golvet. I enlighet med garantiansvar ska defekt parkett returneras till tillverkaren på ett sätt som bestäms från fall till fall.

En utskriftsversion av produktgarantin kan hämtas här (.pdf)

 

Timberwise Oy

PO Box 99, Juvantie 222

FI-32201 Loimaa, Finland

 

info[a]timberwise.fi

+358 2 763 6420