MONTERING MED GOLVVÄRME

Golvvärme

Timberwise-golv kan utan fara monteras ovanpå ett golvvärmesystem. Golvvärmen måste vara jämnt fördelad över hela golvytan. Innan golvet monteras måste undergolvet torka i cirka två veckor.

Följ anvisningarna nedan:

 • Höj temperaturen dagligen med ca 5 °C per dag, tills den utgående värmen ligger på omkring 50 % av den maximala effekten. Detta ska även göras under sommaren.
 • Därefter höjer du golvvärmen till maximal temperatur under tre dagar.
 • Sänk värmen så att undergolvets yttemperatur sjunker till 18 °C. Säkerställ god ventilation under uppvärmning och nedkylning.
 • Montera golvet enligt anvisningarna.

Höj temperaturen gradvis under fem dagar, men se till att trägolvets yttemperatur inte överstiger +25 °C. I det här stadiet ska golvet aldrig täckas över, inte ens delvis. Den relativa luftfuktigheten måste hela tiden vara 30–65 % för parketter med björkplywoodstruktur och 40–60 % för parkettgolv med mellanskikt. Den rekommenderade rumstemperaturen är 18–24 °C. Under andra förhållanden kan golvet expandera eller krympa mer än vanligt. Tillverkaren, försäljaren och golvläggaren kan inte hållas ansvariga för denna typ av förändringar.

Följande måste beaktas när golvet monteras ovanpå ett golvvärmesystem:

 • Golvets yttemperatur får inte överstiga +27 °C. Observera att vanliga lösa mattor höjer golvets yttemperatur med cirka +2 °C!
 • Golvtemperaturen får inte variera regelbundet med mer än 2 °C under en dag.
 • En fuktbarriär (t.ex. 0,2 mm PE-plast med 200 mm överlappande eller tejpade skarvar) måste ALLTID monteras tillsammans med golvvärme, oavsett undergolvets material.
 • Använd en expansionsfog för att dela på golvområden som inte har golvvärme.
 • Vi rekommenderar att golvvärmekablar eller -rör monteras minst 30 mm från Timberwise-parkettens underläggsmaterial.
 • på trägolv, en luftspalt
 • på betonggolv, ett fyllnadslager.
 • Om undergolvets värmekablar eller -rör monteras närmare parkettens underläggsmaterial än 30 mm, får golvets yttemperatur inte överstiga 25 °C.
 • Korkunderlägg rekommenderas inte.