EKOLOGI OCH CERTIFIKAT

För ren inomhusluft

Formaldehyd är en av de kemikalier som påverkar inomhusluftens kvalitet. Den främsta formaldehydkällan har varit spånskivor, men även laminat, parkett och paneler kan avge formaldehyd om lim med formaldehyd använts för att fästa dem. Även små mängder med formaldehyd kan irritera ögonen och de övre luftvägarna, och det tros ha en koppling till astmasymptom. Detta är speciellt viktigt att tänka på för barnfamiljer, eftersom små barn kryper omkring och leker på golvet.

Golvet är en av de största ytorna i ett hem, och därför är produktsäkerhet ett av de största kvalitetskriterierna för Timberwise. Vi är den första parkettillverkaren i världen som använder ett lim som är helt fritt från formaldehyd i tillverkningen av våra produkter.

Säkra och utsläppsfria produkter ger ett bekvämare hem, garanterar bättre luft och minskar risken för allergi och astma. Timberwise är den första och hittills enda tillverkaren av trägolv som har fått Allergimärket av det finska Astma- och allergiförbundet.

 

                     

 

Ekologi är ett resultat av praktiska åtgärder

Parkettgolv från Timberwise är ett bra och säkert val både för ditt hem och för miljön. Våra produkter uppfyller alla krav i EU-direktiven (CE-märkning och Prestandadeklarationen (DoP, Declaration of Performance)) och har klassificerats enligt de bästa byggnadsmaterialsklasserna för utsläpp och limfogar; JAS F**** och JAS2. Våra produkter har även tilldelats den högsta utsläppsklassificeringen i Finland – M1-klassificeringen.

Inget har lämnats åt slumpen när det gäller vår produktsäkerhet. Som den första tillverkaren i världen använder vi lim som är helt fritt från formaldehyd i alla våra produkter.

Utöver ren luft bryr vi oss även om naturen. Timret vi använder kommer från PEFC– och FSC-certifierade skogar där antalet träd som odlas är högre än det som fälls.

Vår fabrik drivs utifrån ett miljöperspektiv. Vi använder till exempel inte utrotningshotade träslag, utan har istället specialiserat oss på färgbehandlingar så att vi kan erbjuda våra kunder exotiska färgnyanser med certifierade råmaterial. Vi återvinner även avfall och restprodukter som uppstår under produktionen. Till exempel använder vi det sågspån som är en restprodukt av produktionsprocessen för att värma upp torkugnarna. Sedan 2016 använder vi även solenergi.

PEFC            Real Wood           nwfa                   

Ekologisuus