EFTER MONTERINGEN

Skydda golvet

Om konstruktion ska utföras i rummet eller andra ytor ska färdigställas när monteringen är klar ska golvet först dammsugas för att avlägsna allt skräp från monteringen och sedan skyddas med fuktgenomträngligt material (t.ex. kartong). Om wellpapp används ska den släta sidan placeras mot parketten! När ett rum inreds är kartong inte alltid tillräckligt för att skydda parkettgolvet. När tunga möbler flyttas måste parketten skyddas med en mjuk matta eller liknande. Se till att materialet inte fläckar eller färgar av sig på golvet innan möbeln flyttas. Om parkettgolvet har monterats med golvvärme och skyddas med kartong får golvets yttemperatur inte överskrida 18 °C. Tejp eller liknande som används för att fästa kartongen får INTE fästas på trägolvet, eftersom detta kan skada ytan när den avlägsnas.

Idealiska förhållanden för parkettgolv

För att det nymonterade parkettgolvet ska förbli i gott skick ska rummets relativa luftfuktighet ligga på 30–65 % och temperaturen på +18–24 °C för produkter med björkplywoodstruktur. Efter monteringen måste rummets temperatur och relativa luftfuktighet mätas med lämpliga och korrekta mätare. Under uppvärmningsperioden måste luftfuktigheten regleras, till exempel med en luftfuktare, och med tillräcklig ventilation under sommaren. Om rummets relativa luftfuktighet sjunker under den lämpliga nivån kan små sprickor uppstå i golvet, till följd av träets naturliga egenskaper, och om luften är mycket torr eller för fuktig kan vissa golvbrädor bli konkava eller konvexa. Om den relativa luftfuktigheten sjunker under 30 % måste den höjas med hjälp av till exempel luftfuktare. Om de optimala förhållandena för parkettgolvet inte kan upprätthållas kontinuerligt och luftfuktigheten är för hög eller för låg, kan detta leda till att golvet blir knarrigt eller permanent missformat. Vi rekommenderar att temperaturen och den relativa luftfuktigheten i rummet hålls under uppsikt med en digital kombinationsmätare året runt.

Solens ultravioletta strålar (UV) ändrar och fördjupar träets naturliga nyans. Därför kan märken uppstå på golvet om det utsätts ojämnt för solljus. Av denna anledning rekommenderar vi att du flyttar runt möbler och mattor regelbundet så att golvet utsätts för lika mycket solljus. Fysiska märken kan också uppstå, till exempel om den ojämna basen på en möbel står på samma ställe under en längre tid.