BRANDTEKNISK KLASS

Brandklasserna C (fl) S1 och B (fl) S1 finns tillgängliga för specialbeställning.

(SS-EN ISO 9239-1:2010 och SS-EN ISO 11925-2)

Lackerade Timberwise-standardprodukter på 14,5 mm med björkplywoodstruktur limmade på underlag kan specialbeställas med brandklassbehandling, vilket ger dem den högre brandklassen C(fl) eller den högsta möjliga, B(fl).

Produkten kan användas direkt efter monteringen utan separata behandlingar, vilket sparar både tid och pengar på plats. Brandklasserna uppfylls genom testmetoder som är baserade på den officiella Europeiska standarden.

OBS! Brandklassen för standardparkett är D(fl) S1.

Monteringsfärdiga Bfl-s1-klassade produkter från Timberwise har en rad fördelar för byggnation på offentliga platser, såsom:

  • kan användas på platser där kravet på brandklassen är Bfl-s1
  • kräver ingen ytterligare behandling efter montering, inga ytterligare kvalitetskontroller, arbetsinstruktioner eller officiella godkännanden på plats.
  • förbättrar brandsäkerheten vid bostadsbyggen (t.ex. lägenheter), även fast detta inte krävs av lagen.
  • slitbanor som är limmade på underlaget i trappor med Timberwises monteringsfärdiga Bfl-s1-produkt uppfyller också Bfl-s1-kravet.
  • om du vill ha den bästa brandklassen (Bfl-s1) för ytor med M1-utsläppsnivåer med hjälp av monteringsfärdiga lösningar, så är parkett från Timberwise det enda finsktillverkade golv som uppfyller dessa krav utan efterbehandling.
  • brandklasserna gäller för industriellt brandskyddade träprodukter. Det här betyder att brandskyddet gäller på platsen efter monteringen, och det kan vara svårt att säkerställa det önskade resultatet. All behandling på plats, inklusive arbetsinstruktioner måste godkännas separat av myndigheterna, som också kan avvisa dem.

Brandklass C(fl) förbättrar golvets brandskydd, medan brandklass B(fl) höjer det till högsta möjliga för trägolv.

Se testresultatrapporterna här: Certifikat för brandklass C Certifikat för brandklass B.