VEDLIKEHOLD AV VOKSOLJEDE OVERFLATER

Etter at Timberwise-gulvet er lagt og rengjort, er det klart til bruk. Såfremt det er blitt lagt korrekt og blir brukt og vedlikeholdt i henhold til instruksjonene, vil gulvet kunne vare i mange tiår. Viktige instruksjoner for vedlikehold av parkettgulv:

 • Sørg for at den relative fuktigheten og temperaturen er passende for parketten.
 • Beskytt parketten mot tung slitasje (for eksempel i en entré).
 • Rengjør parketten regelmessig (som del av den ukentlige rengjøringen).

Treverk er et hygroskopisk materiale, dvs. at det tar til seg og avgir fuktighet, i henhold til luftens fuktighet og temperatur. I praksis betyr dette at parkettens volum vokser når den relative fuktigheten øker, og tilsvarende minsker når den relative fuktigheten avtar. Relativ fuktighet er den viktigste faktoren for hvor godt parkettgulvet fungerer. Optimal fuktighet for et parkettgulv er 30–65 % RF for parkett i lagstruktur og 40–60 % RF for parkett av bjørk med kryssfinérstruktur. Optimal temperatur for begge typene er 18–24 ⁰C. Hvis disse anbefalingene ikke følges, vil det alltid føre til ekstra påkjenning for parketten og svekke gulvets brukbarhet. Det er derfor Timberwise anbefaler at romtemperaturen og den relative fuktigheten overvåkes ved hjelp av en digital kombimåler året rundt.

Tegn på bruk er en del av tregulvets naturlige egenart. Graden av og typen bruk bør tas med i betraktningen ved vedlikehold av både oljevokset og lakkerte gulv. I rom som brukes mye, anbefaler vi at gulvet dekkes med for eksempel løse tepper. For å unngå oppskraping anbefales det å sette på møbelknotter i filt under møbelbena.

Regelmessig støvsuging og gulvvask hindrer at smuss fester seg til parkettens overflate. Det er mulig å bestille et omfattende vedlikeholdssett for oljevoksede gulv fra Timberwise ved behov. Settet inneholder følgende: OSMO Color-vaske- og -pleiemiddel, rensende voksspraybehandling og farget eller ufarget voksolje for å reparer små riper og merker. For lakkerte gulv anbefaler vi vedlikeholdsprodukter fra Kiilto, som er laget for lakkert parkett.

Vedlikehold og pleie av et Timberwise-gulv er enkelt. Det er bare å lese de enkle instruksjonene vist under:

 • Hold passende fuktighetsnivå (RF 30–65 % og 40–60 %, se over) og temperatur (18–24 °C) året rundt. I årstider med større luftfuktighet (sommer) er tilstrekkelig lufting nødvendig, og i årstider med tørr inneluft (vinter), må tilstrekkelig fuktighet bibeholdes, ved hjelp av for eksempel en luftfukter.
 • Hindre at støv, sand og grus kommer inn i huset ved å plassere dørmatter på begge sider av ytterdørene.
 • I entréen er det lurt å legge gummimatter under sko, for å hindre vannskade.
 • Støvsug og vask over gulvet regelmessig for å hindre at smuss setter seg fast til parkettens overflate.
 • Bruk bare en liten mengde vann når du vasker – parkettoverflaten skal være tørr innen ett minutt etter at du har vasket over.
 • Unngå sterke rengjøringsmidler, siden de kan oppløse den beskyttende oljevoksen eller lakken på parketten.
 • Unngå for store mengder rengjøringsmiddel, siden det kan danne et lag over parkettoverflaten og samle smuss.
 • Fjern flekker umiddelbart.
 • Sett møbelknotter i filt under møbelben, og dekk til gulvet hvor kontorstoler med hjul skal brukes.

PRIVATE HJEM – PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Støvsug løst smuss og tørk over gulvet med en fuktig mikrofiberklut eller vaskefille. Ikke gjør gulvet unødvendig vått, bruk alltid så lite vann som mulig når du rengjør tregulv. Vi anbefaler å bruke varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel, f.eks. OSMO Color-vaske- og -pleiemiddel, som også pleier gulvet. Husk å lese bruks- og doseringsinstruksjonene til rengjøringsmiddelet nøye. Hvis smuss ikke lar seg fjerne selv med en sterkere blanding av oljesåpe, kan du prøve pleie- og rengjøringssprayen som kommer i en OSMO Color-sprayflaske.

Hvis tregulvets overflate er blitt skadet, for eksempel under flytting av møbler, kan du påføre OSMO Color-voksolje på de skadede områdene. Detaljerte instruksjoner for å reparere riper og større skader:

Reparere riper:

 • Vask det oppskrapede området med en myk liten børste (f.eks. en neglebørste) for å fjerne alt støv og smuss.
 • Ufargede gulv: Behandle det oppskrapede området med en ufarget voksolje, ved hjelp for eksempel av en bomullspinne.
 • Fargebehandlede gulv: Behandle det oppskrapede området med Osmo Color-trevoks i en passende farge, ved hjelp for eksempel av en bomullspinne. Når du behandler et farget område, må du dessuten ta i betraktning at fargen endres over tid, og huske at det nybehandlede området ikke nødvendigvis vil se helt likt ut som området rundt, selv om fargetonen du brukte, var den samme som i opprinnelig fargebehandling.
 • Tørk opp overskytende voksolje etter to–tre minutter fra det oppskrapede området (om nødvendig gjenta behandlingen helt til overflaten ser bra ut, eller, i tilfelle av et farget gulv, når fargetonen er som ønsket).
 • La det reparerte området tørke i ca. ett døgn og ferdigstill overflaten ved å påføre ufarget voksolje.
 • La det behandlede området tørke i minst tolv timer.
 •  For reparasjon av større skadede områder, ta kontakt med en fagmann.

Delvis reparasjon av fargebehandlede gulv:

På oljevoksede gulv beskytter voksoljen som er blitt herdet av UV-stråler, parkettens fargebehandling og selve treverket. I så måte kan slitasje på gulvet forhindres ved å holde overflaten ren og i god stand. Ved å følge instruksjonene ovenfor kan du holde gulvet ved like i god stand over mange år. Hvis fargeoverflaten til gulvet er skadet, kan det repareres ved å slipe ned og oljevokse det skadede området på nytt (den endelige overflaten må være pusset likt som området rundt):

 • Hvite gulv: Påfør et meget tynt lag med hvit fargetone (f.eks. Osmo Color nr. 3041, 3040, 3111, avhengig av gulvets fargetone) på det skadede området, og tørk med en klut for å få en tone som er lik området rundt. La overflaten tørke. Dernest har du på et lag med farget Osmo Color-hardvoksolje nr. 3041 med en naturhårskost eller lofri klut. La tørke iht. instruksjonene.
 • Mørke gulv: Påfør et meget tynt lag med trevoks (av samme fargetone som gulvet) og tørk det behandlede området med en klut for å få ønsket fargetone. Dernest har du på et lag med farget Osmo Color-hardvoksolje nr. 3062 med en naturhårskost eller lofri klut. La tørke iht. instruksjonene.

Når man reparerer et gulv med ufarget overflate, må man være ekstra forsiktig, da reparasjonene blir mye lettere å se. Det er viktig at ny og eksisterende behandling overlapper delvis, slik at pigmentene blandes og gir et bedre resultat. Hvis gulvet er veldig slitt, anbefaler vi å pusse ned hele gulvet og behandle det på nytt, fremfor kun å reparere det skadede området. I så fall anbefaler vi at du kontakter en fagmann.

MERK! Overflatestrukturen til børstede tregulv endres hvis gulvet blir pusset ned. Timberwise-parkett har en overflate som er 3,5 mm tykk, noe som betyr at et børstet gulv kan pusses ned to ganger.

Behandle hele gulvet:

Når gulvet er svært slitt og smuss har festet seg i overflaten, er det på tide å behandle hele gulvet. Begynn behandlingen med å rengjøre gulvet grundig med OSMO Color-vaske- og -pleiemiddel (eller lignende nøytralt rengjøringsmiddel). Når overflaten er ren og tørr, reparer ripene og de slitte områdene i henhold til instruksjonene i delen som omhandler reparasjon av riper. La tørke, og behandle hele gulvet på følgende måte:

 • Hvite gulv: Påfør et svært tynt lag med hvit Osmo Color-hardvoksolje nr. 3041 i henhold til instruksjonene på produktet. Merk at dette laget skal være meget tynt, så én liter voks er tilstrekkelig til å behandle et område på minst 50 m2, avhengig av overflatens tilstand. La tørke iht. instruksjonene.
 • Mørke gulv: Påfør et svært tynt lag med ufarget Osmo Color-hardvoksolje nr. 3062, i henhold til instruksjonene på produktet. Merk at dette laget skal være meget tynt, så én liter voks er tilstrekkelig til å behandle et område på minst 50 m2, avhengig av overflatens tilstand. La tørke iht. instruksjonene.

OFFENTLIGE OMRÅDER – PLEIE OG VEDLIKEHOLD

FOR OFFENTLIGE OMRÅDER ER DET OBLIGATORISK Å FORETA EN FØRSTE PÅFØRING AV VEDLIKEHOLDSOLJE ETTER AT GULVET ER LAGT OG FØR OMRÅDET ÅPNES FOR OFFENTLIG TILGANG. OMRÅDET MÅ IKKE ÅPNES FOR OFFENTLIG TILGANG UTEN AT DEN FØRSTE PÅFØRINGEN VEDLIKEHOLDSOLJE ER UTFØRT, ETTER AT GULVET ER BLITT LAGT.

Daglig vedlikehold:

Fjern alt løst smuss, så som sand og støv. Bruk en støvsuger (med parkettbørste), en parkettmopp (ikke av metall) eller en myk børste. Du kan tørke over gulvet med en fuktig klut hvis det trengs. Ikke gjør gulvet vått unødig.

Én gang i uken eller etter behov:

Utfør det daglige vedlikeholdet iht. instruksjonene. Dernest tørker du over gulvet med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Vi anbefaler varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel som egner seg for tregulv, så som OSMO Color-vaske- og -pleiemiddel (tidligere kjent som Wisch-Fix-rengjørings- og behandlingskonsentrat). Vi anbefaler at du bruker OSMO Color-behandlings- og rengjøringsvoks for å fjerne vriene flekker.

Månedlig vedlikehold:

Fjern alt løst smuss, så som sand og støv. Bruk en støvsuger (med parkettbørste), en parkettmopp (ikke av metall) eller en myk børste. Vask gulvet med OSMO Color-vaske- og -pleiemiddel (tidligere kjent som Wisch Fix rengjørings- og behandlingskonsentrat). Bland såpen i lunket varmt vann, i forholdet 1:3 (én del såpe, tre deler vann). Spray løsningen på gulvet med en sprayflaske, og vask gulvet med en parkettmopp eller gulvvaskemaskin. Ikke bruk en kombinasjonsmaskin. Den rette typen gulvvaskemaskin er tung (cirka 30–40 kg) og går sakte (150–200 opm). Du må aldri tømme vann direkte på gulvet, da vann kan trenge inn i gulvet gjennom skjøtene i parketten, og dermed skade det. Fjern skittent vann fra gulvet ved å tørke det av med en tykk håndduk eller ved å bruke en vannstøvsuger.

Hver tredje til sjette måned:

Første steg i påføring av vedlikeholdsolje er å rengjøre gulvet. Vask gulvet nøye i henhold til instruksjonene. Gjenta rengjøringen om nødvendig. Hvis gulvet er veldig skittent, kan du bruke en poleringsdisk eller disk for overflatevasking, som er lett slipende. La den vaskede overflaten tørke i minst noen timer i normale forhold, helt til overflaten er tørr. Ikke tøm olje/voksolje direkte på gulvoverflaten, da risikerer du at oljen renner ned i skjøtene. Mål opp hvor mye såpe du bruker, med en doseringsflaske eller kopp, slik at du ikke bruker mer enn den anbefalte mengden. Les de detaljerte arbeidsinstruksjonene før du tar til med arbeidet, og hvis det trengs, utfører du en testpåføring for å være trygg på et godt resultat.

 • Ufargede gulv: Påfør ufarget olje eller voksolje for treoverflater på gulvets overflate, ved hjelp av en gulvvaskemaskin med en hvit disk. 1–1,5 liter av denne voksen er tilstrekkelig til å behandle et område på rundt 100 m2, når det brukes i rette forhold, avhengig av tresorten og overflatens tilstand. Du kan også smøre på pleievoksen og -voksoljen ved hjelp av en Osmo-mikrofiberrulle. Fullfør oljebehandlingen
 • umiddelbart, ved å bruke en gulvvaskemaskin med en hvit disk på gulvet. MERK: Hvis oljen for pleie av gulvet er av antigli-typen, skal påføringen ikke fullføres med en gulvvaskemaskin.
 • Hvitt gulv: Påfør gjennomsiktig hvit olje eller farget voksolje for pleie av gulv på treoverflaten, ved hjelp av en gulvvaskemaskin med en hvit disk. 1–1,5 liter av denne voksen er tilstrekkelig til å behandle et område på rundt 100 m2, når det brukes i rette forhold, avhengig av tresorten og overflatens tilstand. Du kan også smøre på pleievoksen og -voksoljen ved hjelp av en Osmo-mikrofiberrulle. Fullfør oljebehandlingen umiddelbart, ved å bruke en gulvvaskemaskin med en hvit disk på gulvet.
 • Fargede gulv: Gjør fargen bedre i områder hvor den er slitt av, eller på områder som er skrapet opp, ved å bruke f.eks. en klut til å legge ekstra farge til og gjøre det så jevnt som mulig. La området som er reparert tørke ordentlig før det oljes, i henhold til instruksjonene gitt nedenfor.

Du kan friske opp et område som begynner å se litt slitt ut, ved å bruke farget voksolje. Tilsett 5–10 % av gulvfargen til den ufargede voksoljen. Påfør farget voksolje ved hjelp av en gulvvaskemaskin med en hvit disk. 1–1,5 liter av denne voksen er tilstrekkelig til å behandle et område på rundt 100 m2, når det brukes i rette forhold, avhengig av tresorten og overflatens tilstand. Du kan også smøre på voksoljen ved hjelp av en Osmo-mikrofiberrulle. Fullfør voksoljebehandlingen umiddelbart, ved å bruke en gulvvaskemaskin med en hvit disk på gulvet. MERK: Hvis oljen for pleie av gulvet er av antigli-typen, skal påføringen ikke fullføres med en gulvvaskemaskin.

LA OLJEN TØRKE

Etter at oljen er påført, må overflaten få lov å tørke ordentlig, før området kan tas i bruk. La hvert oljelag tørke i minst tolv timer, og lenger om nødvendig, avhengig av utført vedlikeholdsoppgave, forhold og produkt brukt. Andre faktorer som påvirker hvor raskt oljen eller voksoljen tørker, inkluderer f.eks. temperatur, fuktighet, ventilasjon og hvor tykt laget er. Påse at rommet har tilstrekkelig ventilasjon under tørkeprosessen.

MERK!

 • Det anbefales å sette møbelknotter i filt under møbelben.
 • Dekk til gulvet med et beskyttende teppe hvor kontorstoler med hjul skal brukes.
 • Gulvet må ikke vaskes med rengjøringsmidler som inneholder slipende stoff.
 • Bruk dørmatter.

Vask verktøy med løsemiddel som er helt eller nesten luktfritt.

Vedlikehold av voksoljede overflater (PDF)