VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE OVERFLATER

Etter at Timberwise-gulvet er lagt og rengjort, er det klart til bruk. Såfremt det er blitt lagt korrekt og blir brukt og vedlikeholdt i henhold til instruksjonene, vil gulvet kunne vare i mange tiår. Viktige instruksjoner for vedlikehold av parkettgulv:

 • Sørg for at den relative fuktigheten og temperaturen er passende for parketten.
 • Beskytt parketten mot tung slitasje (for eksempel i en entré).
 • Rengjør parketten regelmessig (som del av den ukentlige rengjøringen).

Treverk er et hygroskopisk materiale, dvs. at det tar til seg og avgir fuktighet, i henhold til luftens fuktighet og temperatur. I praksis betyr dette at parkettens volum vokser når den relative fuktigheten øker, og tilsvarende minsker når den relative fuktigheten avtar. Relativ fuktighet er den viktigste faktoren for hvor godt parkettgulvet fungerer. Optimal fuktighet for et parkettgulv er 40–60 % relativ fuktighet (RF) for parkett i lagstruktur og 30–65 % RF for parkett av bjørk med kryssfinérstruktur. Optimal temperatur for begge typene er 18–24 ⁰C. Hvis disse anbefalingene ikke følges, vil det alltid føre til ekstra påkjenning for parketten og svekke gulvets brukbarhet. Det er derfor Timberwise anbefaler at romtemperaturen og den relative fuktigheten overvåkes ved hjelp av en digital kombimåler året rundt.

Tegn på bruk er en del av tregulvets naturlige egenart. Graden av og typen bruk bør tas med i betraktningen ved vedlikehold av både oljevokset og lakkerte gulv. I rom som brukes mye, anbefaler vi at gulvet dekkes med for eksempel løse tepper. For å unngå oppskraping anbefales det å sette på møbelknotter i filt under møbelbena.

Regelmessig støvsuging og gulvvask hindrer at smuss fester seg til parkettens overflate. For lakkerte gulv anbefaler vi vedlikeholdsprodukter fra Kiilto, som er laget for lakkert parkett.

 • Hold passende fuktighetsnivå (RF 40–60 % og 30–65 %, se over) og temperatur (18–24 °C) året rundt. I årstider med større luftfuktighet (sommer) er tilstrekkelig lufting nødvendig, og i årstider med tørr inneluft (vinter), må tilstrekkelig fuktighet bibeholdes, ved hjelp av for eksempel en luftfukter.
 • Hindre at støv, sand og grus kommer inn i huset ved å plassere dørmatter
 • på begge sider av ytterdørene.
 • I entréen er det lurt å legge gummimatter under sko, for å hindre vannskade.
 • Støvsug og vask over gulvet regelmessig for å hindre at smuss setter seg fast til parkettens overflate.
 • Bruk bare en liten mengde vann når du vasker – parkettoverflaten skal være tørr innen ett minutt
 • etter at du har vasket over.
 • Unngå sterke rengjøringsmidler, siden de kan oppløse den beskyttende lakken på parketten.
 • Unngå for store mengder rengjøringsmiddel, siden det kan danne et lag over parkettoverflaten og samle smuss.
 • Fjern flekker umiddelbart.
 • Sett møbelknotter i filt under møbelben, og dekk til gulvet hvor kontorstoler med hjul skal brukes.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV

Lakkert gulvmateriale fra Timberwise er behandlet på fabrikken med slitesterk akrylatlakk, herdet med ultrafiolett lys. Lakken avgir ikke formaldehyd eller kjemikalier som er skadelig for mennesker, i inneluften. Pleie av det lakkerte gulvet er enkelt. Det er bare å følge instruksjonene over.

Støvsug løst smuss og tørk over gulvet med en fuktig mikrofiberklut eller vaskefille. Ikke gjør gulvet unødvendig vått, bruk alltid så lite vann som mulig når du rengjør tregulv. Vi anbefaler å vaske gulvet med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel, egnet for tregulv, så som Kiilto-vaskemiddel laget spesielt for lakkerte gulv. For børstede overflater anbefaler vi å bruke en mikrofibermopp som er spesielt laget for tregulv, for å nå de børstede trefibrene også.

Instruksjoner for flekkfjerning:

 • Syntetiske rengjøringsmidler er de mest effektive løsningene for å fjerne flekker forårsaket av frukt, bær, meieriprodukter, juice, leskedrikker, vin, kaffe, te og urin.
 • White-spirit brukes for å fjerne slike flekker som fett, olje, skomerker, skopuss, tjære, bek og sjokolade.
 • Denaturert alkohol brukes til å fjerne flekker forårsaket av kulepenner, blekk og kontorkjemikalier.
 • Kaldt vann kan brukes til å fjerne blodflekker.

Slipe og lakkere Timberwise-parkettbord på nytt

Hvis den lakkerte overflaten har mistet glansen eller er nedslitt etter år med bruk, kan Timberwise-gulv slipes ned og overflatebehandles på nytt. Det anbefales å bruke en fagmann til å gjøre dette, slik at gulvets overflate har best mulig sjanse til å gjenvinne sin opprinnelige gode tilstand.

MERK! Overflatestrukturen til børstede tregulv endres hvis gulvet blir pusset ned. Timberwise-parkett har en overflate som er 3,5 mm tykk, noe som betyr at et børstet gulv kan pusses ned to ganger.

PDF om vedlikehold av lakkerte gulv