VANLIGE SPØRSMÅL

Kan gulvmaterialet monteres umiddelbart etter levering? Må jeg åpne pakkene dagen før monteringen?

Gulvtemperaturen må være omtrent den samme som lufttemperaturen i området der det monteres. Det tar vanligvis 1–2 dager å oppnå ønsket gulvtemperatur i varme årstider, og 2–4 dager i kaldere årstider (når temperaturen utendørs er under null). Gulvmaterialet må oppnå innetemperaturen i de lukkede pakkene, som skal åpnes etter hvert som monteringen skrider frem. Med andre ord må pakkene ikke åpnes før monteringen.

Hva er riktig retning for montering?

Siden tregulvbrett ekspanderer og krymper mindre i lengderetning enn i sideretning, anbefaler vi at du monterer gulvbordene parallelt med den lengste veggen i rommet. Du kan imidlertid montere gulvbordene i hvilken retning du vil, så lenge du har nok ekspansjonsfuger. Det samme gjelder ved montering i lysretningen: det er en visuell sak, ikke en teknisk.

Kan jeg tildekke tregulvet?

Tregulv skal ikke tildekkes over lengre tid enn nødvendig (maks en uke), for å forhindre uønskede endringer – slikt som misfarging av treverket. Maksimal tid varierer avhengig av treslag og overflatebehandling. Hvis nødvendig kan du spørre en spesialist etter mer informasjon.

Kan jeg feste tape på overflaten av tregulvet?

Du må ikke under noen omstendigheter feste tape på tregulvet.

Kan jeg montere inventar på tregulvet? Kan tregulvbrett monteres under kjøleutstyr eller oppvaskmaskin?

Nei, det kan det ikke. Men det kan lages en enhetlig separat plate av tregulvet, som kan plasseres under inventar og kjøleutstyr. En ekspansjonsfuge med ønsket lengde kan opprettes bak sokkelen, slik at det er en separat flytende tregulvkonstruksjon under inventar og utstyr. Dersom inventar eller utstyr har justerbare føtter, er det også mulig å bore et tilstrekkelig stort hull i tregulvet, slik at inventaret eller utstyret hviler på undergulvet.

Kan jeg bruke lim på en låsende not og fjær? Hvorfor krever noen av produktene (f.eks. Polar og Antarktis) liming, selv om de er utstyrt med en låsende not og fjær?

Du kan påføre lim på låsende not og fjær. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig på nettstedet vårt. I forbindelse med visse toner (de såkalte ugjennomsiktige toner, som Polar, Coal og Antarctis) anbefaler vi liming. Dette siden ugjennomsiktig pigment kan produsere en friksjonslyd i noten og fjæren, som kan elimineres med lim.

Hvordan fester jeg dekorasjoner og rampeprofiler? Vinduene våre går nesten helt ned til gulvet – hvordan monterer vi et tregulv?

Dekorasjoner og rampeprofiler må alltid festes på undergulvet – aldri på tregulvet. I tilfeller med vinduer som nesten strekker seg til gulvflaten, må monteringen utføres ved hjelp av en vinkelstøping som er festet permanent på undergulvet, eller ved å lime tregulvet til undergulvet.

Hvor finner jeg instruksjoner for vedlikehold?

Vedlikeholdsinstruksjonene er oppgitt på slutten av monteringsinstruksjonene. Monteringsinstruksjonene er inkludert i gulvpakken. På nettstedet til Timberwise er korte vedlikeholdsinstruksjoner tilgjengelig for voksoljede gulvmaterialer (her) og mattlakkerte gulvmaterialer (her).

Bør Timberwise-gulv behandles etter montering?

Våre gulvmaterialer er UV-herdet og umiddelbart klare til bruk. Voksoljede gulv kan imidlertid fremdeles smøres etter monteringen, for å sikre at også fugene er beskyttet. I tillegg anbefaler vi at tregulv i kjøkken og ganger oljes etter montering, på grunn av den økte slitasjen slike gulv utsettes for. Tregulv montert i offentlige rom må være oljebehandlet etter montering.

Små sprekker har dukket opp på gulvet. Hvorfor?

Små sprekker kan oppstå i tre hvis den relative fuktigheten i rommet faller under 30 %. Dette er mer sannsynlig å skje om vinteren.

Er Timberwise virkelig fra Finland?

Navnet til tross – Timberwise er et hel-finsk foretak. Det er privateid av finner, og produksjonen finner sted i Loimaa, sørvest i Finland. I begynnelsen var selskapet utelukkende rettet mot eksport, og selv i dag eksporterer vi produkter rundt om i verden. Derav det engelske navnet.

Hvor stammer råmaterialet i Timberwise-produktene fra?

Timberwise bruker hovedsakelig PEFC- og FSC-sertifiserte råmaterialer. I grunn- og mellomlagsstrukturene bruker vi kryssfinér av finsk gran og bjørk. Overflatematerialene (eik, ask og lerketre) kommer hovedsakelig fra Sentral-Europa.

Kan Timberwise-gulv brukes med gulvvarme?

Timberwise-produktene er velegnet for bruk med gulvvarme. Les instruksjonene for installering nøye, og vær særlig obs på de følgende punktene:

  • Gulvtemperaturen skal ikke under noen omstendighet overstige 27 °C.
  • Gulvtemperaturen skal ikke jevnlig endres med mer enn 2 °C (nattelektrisitet).
  • Det anbefales at det legges varmekabler eller -matter under gulvet, med minst 30 mm avstand til Timberwise-produktet. Det kan enten være et luftrom (bindingsverkgulv) eller et fylt lag (betonggulv) imellom.

Det anbefales ikke å legge parkett av lerketre over gulvvarme, med mindre man kan garantere en konstant relativ fuktighet (RH) på 40–60. Under tørrere forhold kan det oppstå sprekker i det nevnte trematerialet.

Les ellers instruksjonene for installering av Timberwise-gulv.

Hvordan skal voksoljet gulv vedlikeholdes?

Ved å støvsuge løst smuss og jevnlig tørke over med en fuktig mopp. Med hensyn til rengjøringsmiddel anbefaler vi å bruke varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel, f.eks. Osmo Color-vaske- og -pleiemiddel, som også vedlikeholder gulvet. Timberwise-parkett benytter slitesterk voksolje som er herdet med UV-stråler. Gjentatt behandling er sjelden nødvendig, avhengig av slitasje, før etter flere år.

Bør Timberwise-gulv behandles etter installering?

Timberwise-gulvet er klart til bruk umiddelbart etter installering. Hvis det er ønskelig, kan det voksoljede gulvet behandles med Osmo Color flytende rengjøringsspray for voks før bruk.

Hvorfor føles den voksoljede overflaten av og til grov? Er det tilstrekkelig med overflatebehandlingsmateriale på den?

Timberwise-produkter har mer voksolje enn det som er vanlig, og derfor kan overflaten føles grovere. Overflaten blir imidlertid glattere gjennom bruk og vask.

Hvilke underlagsmaterialer kan brukes under Timberwise-gulvet?

Vi anbefaler at du bruker underlagsmaterialet fra Timberwise. Dette isolerer mot både lyd og fukt, slik at du kan være sikker på at underlagsmaterialet både er stødig nok og ikke for fleksibelt. Hvis det finnes fuktighet i underlaget (f.eks. i betongen), skal fuktighetsbestandig materiale brukes. Hvis du velger et underlagsmateriale fra en annen leverandør enn Timberwise, anbefaler vi at du kontrollerer kompatibiliteten mellom underlagsmaterialet og Timberwise-parketten med forhandleren eller fabrikken.

Er lerketre egnet som gulvmateriale?

Lerketre er en høyt verdsatt type myktre, og det er et populært materiale for innredning av interiør. Overflatehardheten til lerketre er høyere enn andre myke treslag, og det er derfor veldig godt egnet som gulvmateriale. Det anbefales ikke å legge parkett av lerketre over gulvvarme, med mindre man kan garantere en konstant relativ fuktighet (RH) på 40–60. Under tørrere forhold kan det oppstå sprekker i det nevnte trematerialet.

Vil det oppstå sprekker i Timberwise-gulvet om vinteren?

Under tørre perioder kan det oppstå små sprekker i skjøtene i gulvet. Disse vil imidlertid normalt ikke være synlige på grunn av de fasede hjørnene på parkettbordene. Lateral krymping i Timberwise-gulv er bare 1/6 sammenlignet med vanlig parkett.

Over et hvor stort område kan Timberwise-gulv installeres som en flytende struktur?

Som en tommelfingerregel: ca. 8 m lateralt og ca. 10 m i lengderetningen. For gulv over større områder enn dette må man lage en ekspansjonsfuge. Ved legging av gulvet må det være en klaring på minst 10 mm langs kantene for å gi rom for forflytning. Hvis gulvet er bredere enn 6 meter, må man utvide klaringen med 1,5 mm for hver ekstra meter. I separate romområder bør gulvet installeres som separate plater. Som et eksempel bør man legge gulvet som to separate plater i et L-formet område, slik at det har nok plass for naturlig bevegelse. Hvis du ønsker å unngå bruk av ekspansjonsfuger mellom romområder, anbefales det å lime gulvet til underlaget.