BJØRKEPRODUKTER MED KRYSSFINÉRSTRUKTUR

Solid rammeverk

Bjørkeprodukter med kryssfinérstruktur – uforlignelig stabilitet

Den krysslimte trelagsstrukturen reduserer hygroskopiske endringer i parkettbordene betydelig, og også deres reaksjoner på variasjoner i fuktighet og temperatur, sammenlignet med heltreplanker eller tolagsgulv. Mulige hygroskopiske endringer finner sted inne i strukturen, og det er derfor gulvet så sjeldent får sprekker, noe som ofte skjer med gulv i heltre.

Kryssfinérprodukter anses vanligvis å være tolagsstrukturer, men de har ikke en motbalansefinér, slik som Timberwise-produktene har. En motbalansefinér legger et tredje lag til produktet, noe som gjør det mulig å installere produktet som såkalt flytende gulv, og det forblir stabilt.

Timberwise går i spissen innen bransjen ved å bruke et 9 mm tykt kryssfinérpanel av finsk hardtrebjørk som midtlagsstruktur, som er betydelig mer slitesterk og stabil enn den mer utbredte kryssfinéren av myktre.

De hygroskopiske endringene i strukturen blir redusert, fordi den såkalte speileffekten, så typisk for en midtlagsstripe, ikke finner sted i et midtlag av kryssfinér i bjørk. Gulvets overflate forblir jevn, uten bølgeeffekt. Produktet passer i forhold som kan by på utfordringer, for eksempel i Skandinavia, Sør-Europa og Midtøsten, hvor temperatur og fuktighet varierer etter årstidene.

Gulvets mekaniske varighet blir også bedre; gulvet er stødigere og mer slitesterkt. I tillegg gjør kryssfinérstrukturen av bjørk at gulvet er langt mer lydisolerende og fuktsikkert.

Koivuvanerirakenne

WiseLoc – lett å legge med not og fjær

WiseLocs not-og-fjær-system gjør det enkelt og raskt å legge gulv. Gulvplankene kan legges én etter én, fordi 5G-endenoten låses inn i forrige gulvplanke ved hjelp av fjæringen. Det er derfor ikke nødvendig å legge gulvet en hel rad om gangen i en viss vinkel, noe man trenger flere installatører til, man kan i stedet legge én gulvplanke om gangen. En not og fjær som låses fast, gjør gulvet raskere å legge enn limet not og fjær, og det er mye raskere og enklere å ta gulvet opp igjen om det skulle oppstå et problem under legging.

WiseLoc-systemet krever et meget jevnt undergulv, fordi det tillatte avviket er kun ± 2 mm per 2 m. Hvis avviket i undergulvet er større enn dette, må det nivelleres før parketten legges.

Mer informasjon om hvordan du legger gulv med not-og-fjær-systemet som låses, finnes i instruksjoner for installering.

Sivuponttirakenne

Strukturen til en sidenot og fjærskjøt

 

Päätyponttirakenne

Strukturen til en endenot og fjærskjøt