PRODUKTGARANTI

Med Timberwise får du ti års garanti for parkettens struktur og overflatebehandling, fra kjøpsdato.

Garantien gjelder for parkett av topp gradering og dekker defekter i råmaterialet og produksjon. Garantien dekker parkett som er installert for privat bruk i vanlige hjemmeforhold og hvor Timberwises instruksjoner for installering og pleie, som fulgte med pakken, er blitt fulgt.

Garantien dekker ikke parkettbord som ble ansett som defekte under installeringen, men som likevel ble brukt. De må settes til side, og så vil de bli erstattet av bord uten feil, helt gratis.

Garantien dekker ikke riper og hakk som oppstår i løpet av vanlig bruk. Garantien dekker heller ikke mulig oppsvulming eller sammentrekning grunnet avvik fra normale hustemperaturer (18–24 ⁰C, RF 40–60 % for parkett i lagstruktur og RF 30–65 % for bjørkeprodukter med kryssfinérstruktur). Siden treverk er et naturlig materiale, dekker ikke garantien naturlige forskjeller i fargetonen. Parkettbord som muligens har defekter i fargen, må settes til side under gulvleggingen.

Garantiens ansvar gjelder maksimalt et beløp som tilsvarer gulvmaterialets verdi. Garantien dekker ikke mulige indirekte kostnader.  Kostnader for reparasjon av gulv blir kun kompensert for hvis de er blitt avtalt på forhånd med produsenten.  Timberwise forbeholder seg retten til å reparere, gi ordre til tredjepart om reparering, eller å erstatte det gulvmaterialet som har defekter. Hva angår ansvar under garantien, skal den defekte parketten sendes tilbake til produsenten på en måte som avtales i hvert enkelt tilfelle.

En produktgarantifil til utskrift kan lastes ned her (.pdf)

 

Timberwise Oy

Postboks 99, Juvantie 222

FI-32201 Loimaa, Finland

 

info[a]timberwise.fi

+358 2 763 6420.