INSTRUKSJONER FOR BRUK AV LIMSAMMENFØYNINGSPRODUKTER

Naturlig tregulv

Instruksjonene blir gitt for å sikre at Timberwise-gulvet forblir flott å se på.

Før installering

Les instruksjonene nøye før parketten legges. Timberwise har intet ansvar for mangler hos produkter som er blitt installert eller vedlikeholdt på en måte som bryter med instruksjonene. Les håndboken her.

Produktkvalitetssikring og ansvar for mangler og feil

Før gulvet skal legges, bør du kontrollere gulvplankene i godt innelys eller dagslys for eventuelle synlige defekter. Kontroller også fargen og strukturen. Egenskaper hos en bestemt serie, så som kvister, naturlig mønster i tømmeret og fargevariasjoner, er ikke for feil å regne. For å få en jevn variasjon i mønster og fargetone anbefaler vi at du legger gulvbord fra forskjellige pakker samtidig. Skadede bord og bord med feil må ikke brukes i det hele tatt, eller de må brukes på en passende plass, slik som ved begynnelsen eller slutten av en rad. Hvert bord som blir montert, regnes som godkjent av installatør og/eller eier. Produsenten godtar ikke krav etter at installasjon er gjort. Eieren er ansvarlig for å sjekke for avvik i fuktighet eller jevnhet og må sikre at alle krav angående forhold som er oppført i disse instruksjonene er oppfylt iht. definisjonene under, før installasjon utføres. Ansvar for mangler eller feil gjelder kun Timberwise-gulv som er blitt installert og tatt vare på i henhold til instruksjonene. Merk! 270 mm bredt bord kun med T&G og installert med lim ned til undergulvet.

Når bør gulvet installeres?

Tregulv bør installeres når alt annet byggearbeid er fullført. I tillegg må du sørge for at fuktige materialer (så som fyllmateriell) har tørket tilstrekkelig og at forholdene i rommet er optimale for å legge parketten; (relativ luftfuktighet på 40–60 % og en temperatur på 18–24°C). Vi anbefaler at fuktigheten til betongoverflater måles før parketten legges.

Et tregulv utvider og trekker seg sammen mindre lengdemessig enn i bredden, og derfor anbefaler vi at du legger gulvet langsetter den lengste veggen. På trange plasser og i korridorer bør gulvet alltid legges langsetter lengste veggen. Når gulvet må legges på tvers, må det lages en ekspansjonsfuge på minst 10 mm hver sjette meter, slik at gulvet kan utvide seg og krype sammen i bredden. På samme tid er det viktig å passe på at hver tredje gulvplankerad lagt består av forlengede bord. I andre tilfeller anbefales det å legge parketten i den retning lyset faller på den. Hvis undergulvet er et gammelt plankegulv, bør parkettbordene legges på tvers av dette. Ved installering av gulv med WiseLoc-låsesystemet er det enklest å begynne nær den veggen som har flest dører. Hvis et av rommets endevegger har én eller flere dører, begynn å legge gulvet nær den veggen. Begynn i et hjørne, og legg gulvbordene fortløpende, fra venstre til høyre.

Ekspansjonsfuger

For å ta høyde for utvidelse og sammentrekning i gulvet, med hensyn til variasjon i luftfuktighet må parketten adskilles fra bygningens faste deler med en ekspansjonsfuge med bredde på cirka 10 mm. Faste deler inkluderer blant annet veggene rundt og gjennomgående vegger samt varmekanaler. Det må også legges en ekspansjonsfuge rundt andre hindringer, så som søyler, trapper, kjøkkenbenker, peiser, flisgulv og kanter samt under dørrammer. For store, sammenhengende gulvområder (over 10 m lange eller over 6 m brede) må ekspansjonsfugen være større enn nevnt over. I rom som er mer enn 6 m brede, må ekspansjonsfugen økes med 1,5 mm per meter over 6 m. Den maksimale størrelsen på et enhetlig parkettgulvområde, uten ekspansjonsfuge, er 8 meter på tvers og 10 meter i lengde. Ekspansjonsfuger skjules med passende lister. MERK! Velg alltid listene i henhold til ekspansjonsfugens bredde – ikke motsatt.

I tillegg må de følgende punktene angående ekspansjonsfuger tas med i beregningen når man legger gulvet:

 • Trapper må monteres på undergulvet, slik at parkettgulvet har 10 mm rom for bevegelse fra monteringspunktet. Trappestrukturer som bærer vekt (f.eks. vanger eller rekkverksstøtter), må aldri monteres rett på parketten.
 • Faste og vektbærende strukturer, så som skillevegger, må aldri installeres på parkettgulvet. De låser fast gulvet, slik at det ikke kan utvide og trekke seg sammen fritt. Derfor må alle fastmonterte deler (f.eks. kjøkkenbenker og skap) monteres før parketten legges. Hvis du ønsker å legge parketten under faste gjenstander, må den delen som legges under den faste gjenstanden adskilles fra resten av gulvet med en ekspansjonsfuge. Under benene til fastmonterte møbler må et hull som har 20 mm større diameter enn møbelbenet bores, slik at møbelets vekt belastes undergulvet direkte.
 • Når det gjelder flerlagsbord som skal limes, kan disse kun festes til andre gulvoverflater. Hvis en ujevn list monteres mellom to rom på begge overflatene, låser den gulvene sammen og hindrer parkettens normale utvidelse og sammentrekning. Ansvaret for feil og mangler gjelder ikke disse tilfellene. En T-list må også monteres på undergulvet, ikke på parketten.
 • Lister og dørkarmer må alltid monteres slik at de ikke hindrer parkettens normale utvidelse og sammentrekning. Du må ikke feste gulvbordene for tett mot gulvet eller en dørkarm gjennom parketten. Lister, rekkverk, dørterskler osv. må ikke skrus fast gjennom parketten, slik at den blir låst. Når du legger parketten under dørrammer, må du passe på at dette ikke hindrer parkettens naturlige bevegelse.
 • For skap med skyvedører må det være rom for bevegelse under skinnen (10 mm), og skinnen må festes til parketten med korte skruer (12 mm) på skapsiden.
 • Behandle hvert rom som adskilte områder mht. gulvlegging. Kutt gulvplankene ved hver døråpning og avslutt med en ekspansjonsfuge. Monter terskler og lister ved døråpningen. Gulvet må legges i en firkantet eller rektangulær fasong. Der gulvoverflaten strekker seg over uvanlig utformede rom (f.eks. rom som har L-, T- og U-fasong), må gulvet legges som to eller flere områder adskilt med ekspansjonsfuger. Hvis parketten legges som et flytende gulv, må parketten ikke under noen omstendigheter limes fast til undergulvet ved døråpninger, foran peiser eller på noe annet sted. Der gulvoverflaten strekker seg over uvanlig utformede rom, anbefaler vi å bruke tradisjonelle not-og-fjær-produkter og lime gulvet til underlaget.
 • La ikke spisse gjenstander eller braketter som hindrer gulvets bevegelse bli stående. Ekspansjonsfugene må for eksempel ikke fylles opp med kabler.

Undergulv og fuktbarrierer

Undergulvet må være jevnt – tillatt avvik er ± 2 mm per to (2) meter med WiseLoc-låsesystemprodukter. Tradisjonelle not-og-fjær-produkter som limes, tillater et noe større avvik. Du kan måle hvor rett det er ved å sette gulvplankens fjær mot undergulvet og måle mellomrommet mellom undergulvet og planken. Der avviket er større enn tillatt, må det planeres ved å pusse ned eller fylle opp med passende fyllmateriale. Undergulvet må være ubevegelig, strekt, solid, rett, tørt og rent. Merk at selv smått, løst rusk kan forårsake ujevnheter som kan slite på gulvet.

Tepper og andre lignende myke gulvbelegg må fjernes. Underlagsmaterialet må være så lite elastisk som mulig. Passende undergulv inkluderer: kryssfinér eller sponplategulv, betongoverflater, steinheller, marmorgulv, linoleum og PVC. Merk at et fukthindrende underlagsmateriale, eller lignende fukthinder, alltid må legges på et betongundergulv (f.eks. 0,2 mm tykk polyetenplast, med overlappende sømmer på cirka 20 cm eller festet med tape).

Undergulvets fuktighet må måles før parketten legges. Vi anbefaler at du bruker en fagmann til å måle fuktigheten. Pass på at undergulvet er tørt i hele området for installeringen (også under byggematerialet ved oppbevaring). For å måle undergulvets fuktighet selv kan du feste et ca. 1 kvadratmeter stort stykke polyetenplast til gulvet, ved å tape fast kantene og la stå i 24 timer. Fuktighet som samler seg under plastikken og på overflaten til undergulvet (betongen), tyder på for mye fuktighet som fordamper: Det betyr at monteringen av gulvet bør utsettes. Nøyaktige fuktighetsverdier for undergulvet kan du oppnå ved hjelp av et egnet fuktighetsmåleinstrument. Hvis undergulvets relative fuktighet er høyere enn 80 % (maksimal vektet prosent 3,0), må du IKKE begynne å legge gulv!

Gulvvarme

Timberwise-parkett kan trygt installeres på områder med et gulvvarmesystem. Gulvvarmesystemet må distribuere varmen jevnt til hele gulvområdet. Før montering må undergulvet tørkes i omtrent to uker. Gjør som følger:

 • Øk undergulvvarmen med ca. 5 °C daglig, helt til du har nådd minst halvveis til full varmeeffekt. Gjør dette selv om det er sommer.
 • Etter dette skal du øke varmen til full effekt i tre dager.
 • Slå ned varmen slik at overflatetemperaturen går ned til 18 °C. Sørg for god ventilering under oppvarming og nedkjøling.
 • Legg gulvet i henhold til instruksjonene.
 • I løpet av de neste fem dagene hever du temperaturen, men pass på at tregulvets temperatur aldri overgår 27 °C. På dette tidspunkt må gulvet ikke dekkes til, ikke engang delvis. Den relative luftfuktigheten må holdes på mellom 40 % og 60 %. Den anbefalte romtemperaturen er 18–24 °C. De fuktighetsrelaterte endringene i gulvet kan bli større på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Hverken produsent, selger eller installatør kan ta på seg ansvar for disse endringene.
 • Når gulvet skal legges over et gulvvarmesystem, må de følgende punktene tas i betraktning:
 • Gulvets overflatetemperatur må ikke overstige 27 °C. Husk at vanlige løse gulvtepper hever gulvets temperatur med ca. 2 °C.
 • Gulvtemperaturen må ikke ha større svingninger enn 2 °C per dag (nattstrøm).
 • Uansett hvilket materiale undergulvet er laget av, må en fuktbarriere eller fukthindrende underlagsmateriale ALLTID legges hvis undergulvvarme brukes. (f.eks. 0,2 mm tykk polyetenplast, med overlappende sømmer på cirka 20 cm eller festet med tape).
 • Bruk en ekspansjonsfuge til å skjøte sammen gulvflater som ikke har gulvvarme med gulvflater som har gulvvarme.
 • Vi anbefaler at gulvvarmekabler eller -kanaler ikke legges nærmere enn 30 mm fra undersidematerialet til Timberwise-parketten.
 • Med tregulv, et luftrom
 • Med betonggulv, et fylt lag
 • Hvis gulvvarmekabler eller -kanaler legges nærmere enn 30 mm fra parkettens undersidemateriale, må overflatetemperaturen ikke overstige 25 °C.
 • Underlagsmateriale av kork anbefales ikke.

Forberedelse

Oppbevar parkett i uåpnede pakninger (rommet må være tørt, med en relativ luftfuktighet på 40 % til 60 % og en temperatur på 18 °C til 24 °C). I to–tre dager før gulvet skal legges, må gulvmaterialet oppbevares i forhold (luftfuktighet og temperatur) som er lignende forholdene i rommet hvor gulvet skal legges. Pakkene må stables på en jevn overflate på en slik måte at luft kan sirkulere mellom dem, og de må holdes unna direkte varmekilder (så som radiatorer og sterkt sollys). Ikke åpne pakkene før installeringen skal ta til. Åpne kun de pakkene du trenger den dagen.

Pass på at underlagsmaterialet (fuktbarrierer og lydisolerende materiale) og nødvendig redskap er klart før monteringen begynner. Du må passe på å sjekke med forhandleren at fuktbarriere- og det lydisolerende materialet er egnet for bruk med Timberwise-parkett.

 • Underlagsmaterialet skal ikke være for tykt (< 3,0 mm) eller laget av et materiale som er for fleksibelt. Med en belastning på 2,4 tonn/m² (DIN53577) må materialet ikke presses sammen mer enn 25 % av dets tykkelse.
 • Nødvendig verktøy inkluderer: Metermålebånd/meterstokk, markør, vinkellinjal, kiler til å feste ekspansjonsfugene, sirkel- eller håndsag, skrutvinger, trekloss til å slå (for å banke gulvplankene på plass), meisel, hammer, kniv og trelim (PVAC-lim).

Beregne først hvor mange gulvplanker du trenger. Bruk et metrisk målebånd eller meterstokk til å måle rommets totale bredde. Del dette på gulvplankens bredde og se hvor mange hele rader med gulvplanker du trenger for dette rommet. Pass på at den siste plankeraden er bred nok (se andre gulvplanke, andre rad), og husk ekspansjonsfuger. Legg annethvert bord fra forskjellige pakker i løpet av gulvleggingen, for å få et gulv som holder nivået til kvalitetsklassen.

Hvordan legge et gulv med tradisjonell limt not og fjær?

Åpne tre–fire pakker samtidig, slik at du kan legge gulvplankene i den rekkefølgen du ønsker. Hver gulvplanke er unik.

Legg noten til første gulvplanke mot veggen, og lim den første rekkens gulvplanker til hverandre kun med endenes not og fjær. La det være en ekspansjonsfuge på ca. 10 mm langsetter langveggen

Hvis veggen er rett, kan du plassere kiler mellom veggen og raden med gulvplanker, så snart du har lagt tre rader med gulvplanker (illustrasjon 2). Hvis veggen er skjev (som ofte er tilfellet i gamle hus), tilpass den første raden med gulvplanker, slik at det blir så tilpasset som ønskelig. Påfør en tilstrekkelig mengde PVAC-lim på kanten av fjæren under overflaten (illustrasjon 3), og trykk bordplankene sammen. Alle side- og endekoblinger må trykkes godt sammen. Tørk umiddelbart av lim som tyter opp til overflaten, med en fuktig klut.

Stram til den siste gulvplanken på raden (endekoblingen) med en trekkstang, mens limet fremdeles er elastisk (illustrasjon 4). Begynn alltid en ny rad med gulvplanker med den avsagede enden til foregående rad. Dermed unngår du svinn under leggingen. Legg gulvplankene slik at koblingssømmene til de tilstøtende gulvplankene er minst 50 cm fra hverandre. Bruk hammerklossen og bank gulvplankene på plass med bestemte hammerslag på plankens notside, fra den løse enden av gulvplanken og mot gulvplankens endekobling. Dette hindrer gliper på endekoblingen til gulvplanken (illustrasjon 5). Vær forsiktig så du ikke skader gulvplankens overflate når du bruker hammerklossen.

Gi limet på de tre første radene ca. to timer å tørke, slik at de påfølgende radene får en jevn start (illustrasjon 6). Legg så resten av gulvplankene. Sag den siste gulvplankeraden til ønsket bredde (illustrasjon 7). Husk på at avstanden til veggen må være cirka 10 mm. Bruk trekkstang for å feste gulvplankene godt på plass (illustrasjon 8). La limet tørke i 12 timer (illustrasjon 9) før du fjerner kilene (ikke senere enn 24 timer etter legging), og monter så gulvlistene.

Kanaler

Hvis det er lagt kanaler utenpå veggen, må det bores et hull i den aktuelle gulvlisten. Hullet bør være 20 mm større i diameter enn kanalen, slik at gulvet har nok plass til å bevege seg. Begynn med å markere hvor kanalen skal gå gjennom gulvplanken. Bor deretter passende hull for kanalen og sag bitene av (illustrasjon 10). Fest bitene på igjen når gulvplanken er på plass.

Døråpninger og dørkarmer

Sag dørkarmen kortere, slik at parkettbordet så vidt passer under (illustrasjon 11). Ikke glem ekspansjonsfugen.

Korridorer

Unngå å legge gulvplanker på tvers i smale korridorer, om mulig. Hvis det er uunngåelig, kan du imidlertid redusere spenningen i gulvplankene ved å sage et spor gjennom bunnettverket til planken, i 45° vinkel (ikke kutt dypere enn 6 mm). Minst hver tredje gulvplankerad må legges slik at plankene er forlenget.

Lister

Plasser listene slik at de dekker ekspansjonsfugen. Listene skal kun festes til veggene, ikke til gulvet.