INSTALLASJON MED GULVVARME

Gulvvarme

Timberwise-gulv kan trygt legges der hvor det er et gulvvarmesystem. Gulvvarmen må være jevnt fordelt over hele gulvområdet. Før gulvet legges, må undergulvet gis omtrent to ukers tørketid.

Vennligst følg instruksjonene under:

 • Hev temperaturen daglig med ca. 5 °C, helt til varmeeffekten er omtrent 50 % av maksimal effekt. Gjør dette selv om det er sommer.
 • Etter dette hever du temperaturen i gulvvarmen til maksimal effekt i tre dager.
 • Slå ned effekten for å la overflatetemperaturen i undergulvet falle til 18 °C. Sørg for god ventilering under oppvarming og nedkjøling.

Legg gulvet i henhold til instruksjonene.

Hev temperaturen gradvis over fem dager, men pass på at temperaturen i tregulvoverflaten aldri går over 25 °C. I løpet av denne prosessen må gulvet ikke tildekkes, ikke engang delvis. Den relative fuktigheten må holdes på 30–65 % for bjørkeprodukt med kryssfinérstruktur, og 40–60 % for parkett i lagstruktur. Den anbefalte romtemperaturen er 18–24 °C. Under andre forhold kan gulvet utvide seg eller trekke seg sammen mer enn normalt. Produsenten, selgeren eller installatøren kan ikke holdes ansvarlig for denne typen endringer.

Det følgende må tas til etterretning når man legger gulv med gulvvarme:

 • Gulvets overflatetemperatur må ikke overstige 27 °C. Husk at vanlige løse gulvtepper hever gulvets temperatur med ca. 2 °C.
 • Gulvtemperaturen må ikke ha større svingninger enn 2 °C i løpet av én dag.
 • Et fukthinder (f.eks. 0,2 mm tykk polyetenplast, med overlappende sømmer på ca. 200 mm eller festet med tape) må alltid legges sammen med gulvvarme, uansett hvilket materiale undergulvet er laget av.
 • Bruk en ekspansjonsfuge til å adskille gulvflater som ikke har gulvvarme.
 • Vi anbefaler at gulvvarmekabler eller -kanaler ikke legges nærmere enn 30 mm fra undersidematerialet til Timberwise-parketten.
 • på tregulv, et mellomrom med luft
 • på betonggulv, et fylt lag.
 • Hvis gulvvarmekabler eller -kanaler legges nærmere enn 30 mm fra parkettens undersidemateriale, må overflatetemperaturen ikke overstige 25 °C.
 • Underlagsmateriale av kork anbefales ikke.