FØR INSTALLERING

Generell informasjon om Timberwise-parkettgulv

 

Et Timberwise-gulv er et helt naturlig produkt. Moderne produksjonsteknologi, kravstor gradering og kvalitetskontroll fjerner ikke tømmerets naturlige egenskaper. Tre er et hygroskopisk, eller et såkalt levende, materiale. Det vil si at det tar opp i seg og gir slipp på fuktighet, alt etter luftens temperatur og fuktighetsnivå. Dermed utvider tremassen seg når den tar opp i seg fuktighet og minsker når den gir slipp på fuktighet. Når et tregulv installeres som en flytende struktur, er det viktig å la det være rom for utvidelse (cirka 10 mm) mellom gulvet og de faste strukturene, slik at gulvet kan utvide seg og trekke seg sammen i henhold til variasjonene i fuktighet og temperatur. Hvis det ikke er nok plass for treets naturlige utvidelse, kan det oppstå spenning som kan skade gulvet. For å unngå skader er det svært viktig at den relative fuktigheten er 30–65 % (RF) for parkett av bjørk med kryssfinérstruktur og 40–60 % for parkett i lagstruktur. Temperaturen skal være 18–24 °C både under og etter installeringen. Merk! 230 mm brede gulvbord med WiseLoc må alltid limes i endeskjøten. 270 mm bredt bord kun med T&G og installert med lim ned til undergulvet.

Kvalitetskontroll og ansvar for mangler

Kvalitetskontroll og endelig aksept før installering er eierens og installatørens felles ansvar, selv om eieren ikke var tilstede under installeringen. Installatøren må følge en akseptabel situasjonsbedømmelse både før og under installeringen.  Hver gulvplanke installert på gulvet, anses som godkjent av installatøren og/eller eieren. Eieren er ansvarlig for å sjekke for fuktighet og nivåavvik i undergulvet, og eieren må også sørge for at alle kravene til installering som er oppført i spesifikasjonene, er oppfylt før installeringen av gulvet begynner. Ansvar for mangler eller feil gjelder kun Timberwise-gulv som er blitt installert og tatt vare på i henhold til instruksjonene.

Når bør gulvet installeres?

Tregulv bør installeres når alt annet byggearbeid er fullført. I tillegg må du sørge for at fuktige materialer (så som fyllmateriell) har tørket tilstrekkelig, og at forholdene i rommet er optimale for å legge parketten.

Tregulv utvider seg og trekker seg sammen mindre i lengden enn i bredden. Vi anbefaler derfor at gulvet legges parallelt med den lengste veggen. På trange plasser og i korridorer bør gulvet alltid legges langsetter lengste veggen. Når gulvet må legges på tvers, må det lages en ekspansjonsfuge på minst 10 mm hver sjette meter, slik at gulvet kan utvide seg og krype sammen i bredden. På samme tid er det viktig å passe på at hver tredje gulvplankerad lagt består av forlengede bord. I andre tilfeller anbefales det å legge parketten i den retning lyset faller på den. Hvis undergulvet er et gammelt plankegulv, bør parkettbordene legges på tvers av dette. Ved installering av gulv med WiseLoc-låsesystemet er det enklest å begynne nær den veggen som har flest dører. Hvis et av rommets endevegger har én eller flere dører, begynn å legge gulvet nær den veggen.

Ekspansjonsfuger

For å ta høyde for utvidelse og sammentrekning i gulvet, med hensyn til variasjon i luftfuktighet, må parketten adskilles fra bygningens faste deler med en ekspansjonsfuge med bredde på cirka 10 mm. Faste deler inkluderer blant annet veggene rundt og gjennomgående vegger samt varmekanaler. Det må også legges en ekspansjonsfuge rundt andre hindringer, så som søyler, trapper, kjøkkenbenker, peiser, flisgulv og kanter samt under dørrammer. For store, sammenhengende gulvområder (over 10 m lange eller over 6 m brede) må ekspansjonsfugen være større enn nevnt over. I rom som er mer enn 6 m brede, må ekspansjonsfugen økes med 1,5 mm per meter over 6 m. Ekspansjonsfuger skjules med passende lister. MERK! Velg alltid listene i henhold til ekspansjonsfugens bredde – ikke motsatt. I tillegg må de følgende punktene angående ekspansjonsfuger tas med i beregningen når man legger gulvet:

  • Trapper må monteres på undergulvet, slik at parkettgulvet har 10 mm rom for bevegelse fra monteringspunktet. Trappestrukturer som bærer vekt (f.eks. vanger eller rekkverksstøtter), må aldri monteres rett på parketten.
  • Faste og vektbærende strukturer, så som skillevegger, må aldri installeres på parkettgulvet. De låser fast gulvet, slik at det ikke kan utvide og trekke seg sammen fritt. Derfor må alle fastmonterte deler (f.eks. kjøkkenbenker og skap) monteres før parketten legges.
  • Når det gjelder flerlagsbord som skal limes, kan disse kun festes til andre gulvoverflater. Hvis en ujevn list monteres mellom to rom på begge overflatene, låser den gulvene sammen og hindrer parkettens normale utvidelse og sammentrekning.
  • Lister og dørkarmer må alltid monteres slik at de ikke hindrer parkettens normale utvidelse og sammentrekning. Du må ikke feste gulvbordene for tett mot gulvet eller en dørkarm gjennom parketten. Lister, rekkverk, dørterskler osv. må ikke skrus fast gjennom parketten, slik at den blir låst. Når du legger parketten under dørrammer, må du passe på at dette ikke hindrer parkettens naturlige bevegelse.
  • For skap med skyvedører må det være rom for bevegelse under skinnen (10 mm), og skinnen må festes til parketten med korte skruer (12 mm) på skapsiden.
  • Behandle hvert rom som adskilte områder mht. gulvlegging. Kutt gulvplankene ved hver døråpning og avslutt med en ekspansjonsfuge. Monter terskler og lister ved døråpningen. Gulvet bør legges som et firkantet eller avlangt område (det vil si at parketten i et L-formet rom skal installeres som to adskilte gulvområder). Hvis parketten legges som et flytende gulv, må parketten ikke under noen omstendigheter limes fast til undergulvet ved døråpninger, foran peiser eller på noe annet sted. Der gulvoverflaten strekker seg over uvanlig utformede rom, anbefaler vi å bruke tradisjonelle not-og-fjær-produkter og lime gulvet til underlaget.
  • La ikke spisse gjenstander eller braketter som hindrer gulvets bevegelse bli stående. Ekspansjonsfugene må for eksempel ikke fylles opp med kabler.

 Undergulv og fuktbarrierer

Undergulvet må være jevnt. Det tillatte avviket er ± 2 mm per to (2) meter. Du kan måle hvor rett det er ved å sette gulvplankens fjær mot undergulvet og måle mellomrommet mellom undergulvet og planken. Der avviket er større enn tillatt, må det planeres ved å pusse ned eller fylle opp med passende fyllmateriale. Undergulvet må være ubevegelig, strekt, solid, rett, tørt og rent. Merk at selv smått, løst rusk kan forårsake ujevnheter som kan slite på gulvet. Tepper og andre lignende gulvbelegg må fjernes. Underlagsmaterialet må være så lite elastisk som mulig. Passende undergulv inkluderer: kryssfinér eller sponplategulv, betongoverflater, steinheller, marmorgulv, linoleum og PVC. Merk at et fukthindrende underlagsmateriale, eller lignende fukthinder, alltid må legges på et betongundergulv (f.eks. 0,2 mm tykk polyetenplast, med overlappende sømmer på cirka 20 cm eller festet med tape).

Undergulvets fuktighet må måles en gang til før parketten legges. Vi anbefaler at du bruker en fagmann til å måle fuktigheten. Pass på at undergulvet er tørt i hele området for installeringen (også under byggematerialet ved oppbevaring). Nøyaktige fuktighetsverdier for undergulvet kan du oppnå ved hjelp av et egnet fuktighetsmåleinstrument. Hvis undergulvets relative fuktighet er høyere enn 80 % (maksimal vektet prosent 3,0), må du IKKE begynne å legge gulv!

Forberedelser

Parkett skal oppbevares uåpnet i pakkene (rommet bør være tørt med en relativ luftfuktighet på 30–65 % for bjørkeprodukter med kryssfinérstruktur og 40–60 % for lagstrukturplanker, og temperaturen bør være 18–24 °C). I to–tre dager før gulvet skal legges, må gulvmaterialet oppbevares i forhold (luftfuktighet og temperatur) som er lignende forholdene i rommet hvor gulvet skal legges. Pakkene må stables på en jevn overflate på en slik måte at luft kan sirkulere mellom dem, og de må holdes unna direkte varmekilder (så som radiatorer og sterkt sollys). Ikke åpne pakkene før installeringen skal ta til. Åpne kun de pakkene du trenger den dagen. Pass på at underlagsmaterialet er jevnt og fuktfritt før du starter. Vi anbefaler at du måler fuktigheten til betongoverflater.

Pass på at underlagsmaterialet (fuktbarrierer og lydisolerende materiale) og nødvendig redskap er klart før monteringen begynner. Du må passe på å sjekke med forhandleren at fuktbarriere- og det lydisolerende materialet er egnet for bruk med Timberwise-parkett.

  • Egnede alternativ for lydisolerende materialer inkluderer bl.a. de følgende: Timberwise Solumuovi eller Timberwise Silent Solution.
  • Nødvendige verktøy: metermålebånd/meterstokk, markør, vinkellinjal, kiler til å feste ekspansjonsfugene, sirkel- eller håndsag, skrutvinger, trekloss til å slå, meisel, hammer, kniv og trelim (PVAC-lim).

Beregn først hvor mange gulvplanker du trenger. Bruk et metrisk målebånd eller meterstokk til å måle rommets totale bredde. Del dette på gulvplankens bredde og se hvor mange hele rader med gulvplanker du trenger for dette rommet. Hvis den siste raden med gulvplanker kommer til å bli smalere enn 50 mm, bør du smalne den første raden. MERK! Husk ekspansjonsfugene.

Legg annethvert bord fra forskjellige pakker i løpet av gulvleggingen, for å få et gulv som holder nivået til kvalitetsklassen. Før gulvet skal legges, bør du kontrollere gulvplankene i godt innelys eller dagslys for eventuelle synlige defekter. Hvis du ser en defekt som du er usikker på hvordan du bør håndtere, ta kontakt med forhandleren. Produsenten er ikke ansvarlig for tilfeller hvor gulvplankene er blitt lagt uten å ha bli sett over og kontrollert først.