TIMBERWISE

Gulv er en investering som du kan kjenne under bena i mange tiår. Hvilket gulv du velger, har derfor avgjørende betydning. Her hos Timberwise mener vi at det kun er én ting som kan overleveres fra ene generasjonen til den neste: Kvalitet.

FINSKE TIMBERWISE

Timberwise er et familieeid selskap som ble grunnlagt i 1999, i Loimaa i Finland. Vi produserer parkettbord for de som verdsetter naturlighet, trygghet og finsk kvalitetsarbeid av høy klasse. Produktene våre fremstilles av en kombinasjon av de beste råmaterialene i verden, finsk tømrerhåndverk og høyt automatiserte produksjonsmetoder. Målet vårt er å bli kjent som produsenten av verdens beste parkett.

VÅRE VERDIER

 

, valmistusprosessejamme jaFor oss er Timberwise mer enn bare et selskap. Det er vårt livsverk, under ledelse av en sterk tro på våre felles verdier: finsk kompetanse innen treforedling, bærekraftig utvikling og trygge produkter. Verdiene våre viser vei for hvordan vi arbeider, materialene vi velger, produksjonsprosessene og for kvaliteten våre produkter holder.

FINSK TREFOREDLINGSKOMPETANSE

Timberwise er et finsk selskap. Vi mener at treforedlingskompetansen i Finland er blant den beste i verden. Siden grunnleggelsen av Timberwise har vi satt vår stolthet i å dyrke og utvikle denne ekspertisen. Og av den grunn er vi fast bestemte på å fortsette å ha vår produksjonsvirksomhet i Finland i fremtiden.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG ETIKK

Vi bruker kun sporbar, etisk og økologisk dyrket tømmer i våre produkter, og vi avstår fra å benytte eksotiske og utrydningstruede treslag. Vi sparer naturressurser i alle deler av virksomheten, og vi gjenbruker eller gjenvinner biproduktene og avfallet som skapes under produksjonen. Vi foretrekker CO2-utslippsfri og fornybar energi, og vi produserer også elektrisitet selv, med egne solcellepaneler.

PRODUKTSIKKERHET

Gulvet er blant de største overflatene i hjemmet. Derfor ønsker vi å sikre at produktene våre er trygge for hele familien. Vi bruker ikke råmaterialer som er skadelige for mennesker eller dyr. Vi er den første parkettprodusenten som har sluttet å bruke formaldehydholdig lim i alle våre produkter. Produktene våre er derfor også trygge for barn og andre med allergier.

FRA DEN ENE GENERASJONEN TIL DEN NESTE

Timberwise er et resultat av vår kjærlighet til tre og til treforedling på en måte som kun vi finner kan. Vi ønsker å bli kjent som produsenten av den beste parketten i verden – for produkter som varer fra den ene generasjonen til den neste.

HISTORIEN OM TIMBERWISE

«Jeg startet mitt første selskap, Martek-Sapientia Oy, i 1988. Selskapets hovedvirksomhet var industriell automasjon. I lavkonjunkturårene på 1990-tallet utgjorde eksport over 90 % av selskapets omsetning.

Ved årtusenskiftet etablerte østerrikere en fabrikk i Parikkala i Finland som skulle produsere parkett av grantømmer. Martek var involvert som utstyrsleverandør, men til slutt ønsket østerrikerne å gjøre alt selv. Alt vi hadde igjen, var ferdige kalkuleringer og planer for en fabrikk. Vi hadde til og med en tom fabrikkbygning, så vi tenkte, hvorfor ikke etablere en lignende virksomhet i Loimaa? Disse hendelsene førte til at Timberwise ble opprettet.

I de første årene ble gran saget og behandlet på en «tømmerstokk til parkett»-basis, og deretter solgt til land i Alpene. Snart ble Tyskland rammet av lavkonjunkturen, noe som medførte lavere etterspørsel etter parkett til villaer i Alpene. Samtidig begynte et voldsomt oppsving i lerketremarkedet. I perioden 2002–2005 utgjorde parkett av lerketre nesten 80 % av Timberwises produksjon.

Det var hard konkurranse på feltet, men vi visste tidlig at for å kunne drive i Finland, var vi nødt til å fokusere helt og holdent på å ha best mulig kvalitet. Mens mange av konkurrentene våre gav opp eller flyttet produksjonen til billigere land, bestemte vi oss for å gå mot strømmen. Ledet av våre verdier investerte vi i automatisering og videreutvikling av produksjonen samt i de ansattes fagmessige kompetanse og velvære. Vi ønsket å bevare den tradisjonelle treforedlingskompetansen i Finland. I så måte har ingenting endret seg.

I dag produserer Timberwise parkett av høyeste kvalitet fra de beste råmaterialene: eik, ask og lerketre. Alt trevirket kommer fra PEFC- og FSC-sertifiserte skoger i Europa. Vi bruker kun sikre og etiske materialer i produksjonsprosessen, for eksempel fuktbestandige og formaldehydfrie limstoffer, og kryssfinér av finsk bjørk som mellomlag i parketten. Resultatet er verdens beste parkett – et produkt som passer under alle forhold, fra det tørre klimaet på Nordkalotten til de fuktige forholdene i Hongkong.

Selv om vi nå har holdt på i nesten to tiår, har vi bare så vidt kommet i gang. Og du er hjertelig velkommen til å være med!»

 

Markku Mäkitalo

Grunnlegger, Timberwise