ETTER INSTALLERING

Beskyttelse av gulvet

Hvis det skal foregå bygningsarbeid i rommet, eller andre overflater skal ferdigstilles etter installering av gulvet, må gulvet først støvsuges for alt rusk og deretter dekkes med et materiale som fukt kan gjennomtrenge (f.eks. papp). Hvis du bruker bølgepapp, må du legge den flate, glatte siden mot parketten. Når et rom skal møbleres eller ommøbleres, er det ikke alltid nok med papp for å beskytte parketten. Når tunge møbler skal flyttes, må parketten for eksempel beskyttes med et glatt teppe. Før et møbel flyttes, bør du sjekke at materialet ikke farger av eller lager flekker på gulvet. Hvis parketten er blitt lagt med gulvvarme, og gulvet er dekket av f.eks. papp, må gulvets overflatetemperatur ikke overstige 18 °C. Tape brukt for å feste pappen osv. MÅ IKKE festes på tregulvet, for den kan skade overflaten når den fjernes.

Ideelle forhold for et parkettgulv

For å ta vare på den nylagte parketten må rommets relative fuktighet holdes mellom 30 og 65 % for bjørkeprodukter med kryssfinérstruktur, og temperaturen bør holdes mellom 18 og 24 °C. Etter installering bør temperatur og relativ fuktighet måles med egnede instrumenter som har nødvendig nøyaktighetsgrad. Fuktigheten må reguleres f.eks. ved hjelp av en luftfukter i den kalde årstiden, når varmen er på. I den varme årstiden må det sørges for god ventilering. Hvis rommets relative fuktighet faller under et akseptabelt nivå, kan det oppstå små sprekker i gulvet, forårsaket av treverkets naturlige egenskaper. Hvis luften er ekstrem tørr, kan enkelte gulvplanker begynne å bue innover (eller utover, hvis luften er for fuktig). Hvis fuktigheten faller under 30 % (RF), må den økes for eksempel ved hjelp av luftfuktere. Hvis gode parkettforhold ikke kan bibeholdes, og fuktigheten blir enten for høy eller for lav, kan det oppstå knirking eller permanent deformasjon. Vi anbefaler at romtemperaturen og den relative fuktigheten overvåkes ved hjelp av en digital kombimåler året rundt.

Ultrafiolette stråler (UV) fra solen, endrer og mørkner treverkets naturlige farge. Derfor kan ujevn eksponering for lys føre til merker på gulvet. Vi anbefaler derfor at møbleringen endres med jevne mellomrom, slik at gulvet får jevn eksponering for dagslys. Bulker i parketten kan også oppstå, hvis for eksempel et møbel med en ujevn bunn står på samme sted på parketten over lengre tid.