BRANNKLASSIFISERING

Brannklassene C (fl) S1 og B (fl) S1 er tilgjengelig som spesialbestilling.

(EN ISO 9239-1: 2010 og EN-ISO 11925-2)

Ved spesialbestilling er brannklassebehandling tilgjengelig for standard 14,5 mm Timberwise lakkerte produkter av bjørkfinérstruktur, limt til underlaget. Det gir brannklassifisering C (fl) eller høyest mulig, B (fl).

Produktet er klart for bruk umiddelbar etter montering, uten separat behandling. Det sparer tid og penger. Brannklassifiseringen oppfylles ved bruk av testmetoder basert på den offisielle europeiske standarden.

Merk! Brannklassifiseringen til standard parkett er D (fl) S1.

Timberwises monteringsklare Bfl-s1-produkt har mange fordeler innen bygging av offentlige rom, inkludert:

  • muliggjør bruk på steder der kravet til brannklassifisering er Bfl-s1
  • krever ingen ytterligere behandling etter montering, ingen ekstra kvalitetssikring, arbeidsinstruksjoner eller offisielle godkjenningsprosesser på stedet
  • forbedrer brannsikkerheten i boligbygg (for eksempel boligblokker), selv om dette ikke er lovpålagt
  • slitebaner limt på underlaget i trapper med Timberwises monteringsklare Bfl-s1-produkt, oppfyller også Bfl-s1-kravet
  • hvis du vil ha den beste brannklassifiseringen (Bfl-s1) for overflater med M1-utslippsnivåer ved bruk av monteringsklare løsninger, er Timberwise parkett det eneste finske gulvet som oppfyller disse uten behandling etter montering
  • brannklassifiseringen er gyldig for industrielt brannbeskyttede treprodukter. Dette betyr at brannsikring gis på stedet etter montering, og det kan være vanskelig å forsikre ønsket resultat. Enhver behandling på stedet, inkludert arbeidsinstruksjoner, må godkjennes separat av myndighetene, som også kan avvise den.

Brannklassifisering C (fl) forbedrer gulvets brannbeskyttelse tydelig, mens brannklassifisering B (fl) hever det til høyest mulig nivå for tregulv.

Se rapporter med testresultat her: Brannklassifisering C-sertifikat Brannklasse B-sertifikat